Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, November 01, 2006

بنام خدا
بدینوسیله رهبری و مبارزان سازمان جندالله ایران مراتب سپاس و قدردانی خویش را از رشادتها و جانفشانیهای رهبری و دلاوران سازمان حزب الفرقان اهلسنت ایران در جبهه حق علیه باطل را ابراز می دارد و از خداوند متعال پیروزی روز افزون را برای آن برادران مبارز و تمام مجاهدین حق مسئلت دارد.به امید اینکه همه مبارزان در سرتاسر ایران در جهت انتقام این شهیدان غیور اقدام نموده و در راستای پیشبرد اهداف و آرمانهای مقدس شهدای برومند اهلسنت ایران مبارزه علیه رژیم پلید آخوندی را وسعت داده و پرچم پیروزی را به فراز سرزمینمان به اهتزاز در آوریم و من الله التوفیقسازمان جندالله ایران

0 Comments:

Post a Comment

<< Home