Pahra پهره

news about balochistan

Tuesday, July 25, 2006
نام آوران جوان

در این قسمت می خواهم نام آوران جوان بریس را معرفی نماییم که در آغاز آقای صدیق سلیمی شاعرجوان بلوچ را معرفی می نماییم آقای صدیق سلیمی متولدآبان ماه سال 1356 می باشد او در سن15 سالگی شاعری خویش را آغاز کرد و ابتدا بیشتر در جلسات شعر بلوچی شعر می نوشت و می خواند سپس برای نشریات ومجلات بلوچی شعر می نوشت تا این که شعرهایش در اولین جلد کتاب شعر خود با نام (( بکچه )) در سال82 چاپ رساندو این کتاب هم در میان دوستداران شعر وادب بلوچ با استقبال زیادی روبرو شد همچنین به مناسبت بزرگداشت او گردهمایی از طرف انجمن شعر وادب اداره فرهنگ وارشاد اسلامی چابهار با حضور شاعران و نوازندگان در سالن فرهنگی هنری شهرداری چابهار برگذار شد که در این جلسه از او تقدیر وتشکر به عمل آمد برای او ودیگر دوستداران فرهنگ وادبیات بلوچ آرزوی موفقیت داریم

4 Comments:

Blogger onfoyou said...

Here are some links that I believe will be interested

5:35 AM  
Blogger newloghere said...

I'm impressed with your site, very nice graphics!
»

8:32 AM  
Blogger elephantcom said...

Nice idea with this site its better than most of the rubbish I come across.
»

6:42 AM  
Blogger onfoyou said...

Keep up the good work. thnx!
»

5:55 AM  

Post a Comment

<< Home