Pahra پهره

news about balochistan

Monday, July 31, 2006

تيم اشعه نور ايرانشهر عصر ديروز با پيروزي برابر حريف قدرتمند خود در ديدار نهايي،به مقام قهرماني مسابقات فوتبال اميدهاي سيستان و بلوچستان دست يافت. تيم اشعه نور ايرانشهر با كسب اين مقام قهرماني به عنوان نماينده سيستان و بلوچستان در مسابقات منطقه‌اي جنوب شرق اميدهاي كشور كه طبق برنامه دست اندر كاران قبلي فدراسيون قرار بود در نيمه دوم مردادماه برگزار شود و با تغييرات در كادر فدراسيون فوتبال احتمالا به تعويق خواهد افتاد،شركت مي‌كند.مسابقات فوتبال اميدهاي جنوب شرق كشور با حضور تيم‌هايي از استان‌هاي سيستان و بلوچستان،هرمزگان،كرمان،فارس و يزد برگزار مي‌شود

0 Comments:

Post a Comment

<< Home