Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, November 01, 2006

چرا به مقاومت مسلحانه رو آورده ایم
اقدامات خصم گینانه و ضد مردمی و ضد اسلامی سر دمداران نظام ولایت فقیه علیه شهروندان اهل سنت و ترور و اعدام های بی رویه و از پیش برنامه ریزی شده رهبران اهل سنت کسانی که هیچ جرمی جز حقگویی و استبداد ستیزی نداشتند از قبیل :
مولوی عبدالملک، مولوی عبدالناصر جمشید زهی، دکتر احمد میرین، شیخ صالح ضیائی ، ملا محمد ربیعی،عبدالعزیز کاظمی، مولوی نورالدین قریبی، مولوی موسی کرمپور،دکترمظفریان، مفتی زاده ، مولوی قدرت الله جعفری،مولوی عبد الوهاب خوافی و... و موارد نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل :
خفقان استفاده از شکنجه و زور، نبود آزادیهای سیاسی، مدنی، عدم آزادی عقیده و بیان دستگیری های بی مورد و پرونده سازی که صرفاً به جهت سرکوب و ارعاب جوانان سنت صورت می گیرد،و راه اندازی دادگاه های تفتیش عقاید و هتک حرمت ها ترویج و تحمل عقاید پوچ صفویه بر جامعه اهل سنت اجحاف و تبعیض های مذهبی نژادی اقدامات وحشیانه و حرکتهای تند روانه و خشونت آمیز عماّل رژیم برخاسته از کور مذهبی و...، باعث سرخوردگی و ناامیدی جوانان سنی مذهب از سر دمداران رژیم گردیده است و عده ای را که دارای حماسه و غیرت دینی هستند به سنگرها کشانده و به دفاع از هویت و مقدسات مذهبی خویش وا داشته است.
با وجودیکه اهل سنت ایران بیش از یک سوم جمعیت کشور را تشکیل میدهند، نه تنها دارای پستهای کلیدی نیستند بلکه از حقوق مسلّم یک شهروند هم بر خوردار نیستند و در معرض انواع نابودی ها قرار گرفته اند.
واقعیت آن است که مردم ما روشهای دموکراتیک،مدنی و صلح طلبانه را برای رسیدن به خواسته هایشان بر هر شیوه و اقدام دیگری ترجیح میدهند،اما دو دوره حکومت خون بار و اختناق آمیز رفسنجانی با فاجعه قتل های زنجیره ای و ده ها جنایت دیگر سپری گردید و خاتمی هم با وجودیکه در هر دو دوره ریاست جمهوری مرهون آرای اهل سنت بود اما با سیاست مزدورانه خود کاری از پیش نبرد و در مورد رفع تبعیض ها وتنگناها اقدامی نکرد و جامعه ی ایران به اصلاحات دروغین و کذایی وی پشت پا وبا هوو کردن وی در دانشگاه تهران به سخنانش خاتمه دادند، و احمدی نژاد این عروسک منتصب ولی خودکامه فقیه خامنه ای که از آستین خودکامگان بیرون کشیده شده است، همچون اسلاف صفویه خویش از هم اکنون چنگ و دندان نشان میدهد و با پرخاشگری و تنش آفرینی و موضع به ظاهر تند سیاست خارجی از یک طرف و ایجاد رعب و وحشت و برقراری حکومت پلیسی در داخل به ویژه در شهرهای مرزی سنی نشین، ماهیت تروریستی و واقعی خودش را به نمایش گذاشته است.
سر دمداران رژیم از بدو انقلاب تاکنون بر فشارها و تبعیض ها افزوده اند و روز بروز حصارهای تنیده شده انحصار طلبان بیشتر و بیشتر گردیده و ملت ایران به ویژه اهل سنت، نه تنها به حقوق مسلم خویش نرسیده اند بلکه بسیاری از رهبران و جوانان خودشان را نیز از دست داده اند، حال اگر مردم برای رسیدن به خواسته هایشان از خود واکنش خشمگینانه ای نشان می دهند، سر نخ آن در بیرون از مرزهای ایران نهفته نیست بلکه در عملکرد چندین ساله خود کامگانیست که بنام دین، دین و دینداران را کوبیدند و در بیداد گاههای خویش تفتیش عقاید راه انداخته اند و در منابر و تکایا و رسانه های گروهی به مقدسات مذهبی بیش از یک ملیارد مسلمان اهل سنت توهین روا می دارند و حق حقوق مردم را پایمال کرده اند و با استبداد مطلق بر گرده ملت حکمروایی می کنند. و در کل، این فشارهای بی وقفه عمال خون آشام رژیم و توهین های یا وه گویان صفویه است که جوانان ما را برای رسیدن به حق و حقوقشان و دفاع از مقدسات مذهبیشان، به سوی شیوه های خشن و قهر آمیز و مقاومت مسلحانه وا داشته است که مسئولیت آن تماماً بر عهده عمال رژیم و شیوه های تبعیضانه سر دمداران اقتدار گرای نظام است. لازم بیاد آوری است که ما با حماسه دینی قیام نموده ایم تا با استعانت از خداوند آینده مکتب بر حق خودمان را تضمین نمائیم، بنابراین مبارزه ما با ظلم و تهاجمات فرهنگی و عقیدتی گروهک ضالّه حجتیه، یک مبارزه شخصی و یا مادی نیست بلکه یک وظیفه دینی و میهنی و یک جریان نیرومند معنوی و عقیدتی است که مسلماًً تا محو کامل اندیشه های شیطانی گروهک حجتیه به مبارزه همه جانبه ی خویش ادامه خواهیم داد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home