Pahra پهره

news about balochistan

Monday, July 17, 2006

اعلام خطر

با عنایت به اینکه در استان ما متاسفانه امکانات کشاورزی به خاطر بی آبی وجود ندارد و دولت جمهوری اسلامی هم از استخدام مردم ما در ادارات دولتی پرهیز می کند، طبعا جوانان مجبور می شوند به شغلهای کاذب روی بیاورند.
هم اینک شاهدیم که تعداد بیشماری جوان به کار فروش سوخت مشغول اند و از این راه امرار معاش می کنند. گذشته از این که این کار برای مملکت و اقتصاد کشور چه مضراتی را به دنبال دارد، با تشدید مبارزه با فروش آزاد سوخت، افرادی که به این سو روی آورده اند بیکار خواهند شد و در نتیجه تعداد افراد بیکار در منطقه بالا رفته و خطر اینکه برای امرار معاش عده ای به سوی سرقت و راهزنی روی بیاورند افزایش خواهد یافت.
تعدادی نیز با خریدن و یا کرایه کردن وانت بار مشغول به فروش میوه و تره بار بر سر میادین و خیابانها هستند، جوانی را می شناسم که با مدرک معادل لیسانس به همین کار مشغول است. دیروز رفته بودم برای خرید میوه از ایشان که گفت مامورین به ما تذکر داده اند که ظرف چند روز آینده باید میوه هایتان را جمع آوری کنید و الا با شما برخورد خواهد شد! حالا با این کار عده ای دیگر نیز بیکار خواهند شد.
و سومین مورد از اینگونه کارها هم جوانانی هستند که در خیابان سیستان اتوموبیلها را با گرفتن مبلغی اندک می شورند. آنها هم می گفتند مامورین شهرداری آمدند و سایل بعضیها را گرفته و از این کار جلوگیری کرده اند.
در طی این چند سال همواره بنده مشاهده کرده ام که جوانان رانده شده از مشاغل دولتی به هرکاری که روی آورده اند با عنوانی مثل سدمعبر، قاچاق و غیره از کارکردنشان جلوگیری بعمل آمده. اینک نمی دانم با این اوضاع اینهمه جوان بیکار چه کار خواهند کرد و در چند سال آینده با این مبارزه های گوناگون جامعه ما به کدام سمت خواهد رفت.
البته با این صحبتها نمی خواهم مشاغل کاذب و قاچاق سوخت و کالا و یا کارهایی که منجر به سد معبر می شوند را
تایید کنم، ولی از بیکار شدن این همه آدم و آن هم جوان احساس خطر می کنم.
گمشادزهی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home