Pahra پهره

news about balochistan

Tuesday, August 01, 2006

نيروهای وحشی رژیم اسلامی دو جوان دیگر بلوچ را کشتند
گزارش دریافتی: روز شنبه مورخ 7/5/1385 نيروهای وحشی مرصاد در مسير زابلي به ايرانشهر به دو دستگاه خودروي لندكروز مشكوك میشوند و بدون فرمان ايست به آنها تيراندازي میکنند که در نتيجه دو نفر از سرنشينان در جا كشته مي شوند. چندی پیش در وبلاگ آقای مهرنهاد مطلبی را خواندم بسیار تاثرانگیز که چند خطی از آنرا در اینجا برایتان نقل میکنم "چندی قبل بازدیدی از یکی از نقاط شیرآباد زاهدان داشتم که در آنجا جوانان معتاد آزادانه می کشیدند و تزریق می کردند اما کسی نبود که از آنها سئوال کند و یا مانع شود. از یکی از آنها پرسیدم که کسی با شما کاری ندارد که چنین راحت خود را به کام مرگ و نابودی می کشید؟ گفت قبل از اعتیاد امنیت نداشتیم سر هر کوچه و برزنی به ما گیرمی دادند(مامورین انتظامی) اما حالا دیگه هیچکس با ما کاری ندارد و ما هم از این وضعیت راه برگشتی را احساس نمی کنیم. که در مسیر راه چند تا جوان سالم را دیدم که مورد بازخواست و مواخذه مامورین انتظامی قرار دارند! افراد نا سالم را آزاد گذاشته بودند و افراد سالم را مواخذه می کردند!!!"
بله این است هدیه جمهوری اسلامی به جوانان ما! یا آنها را اینچنین پرپر و یا در دود سیاه مخدرات برای همیشه خفه و خاموش میکنند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home