Pahra پهره

news about balochistan

Tuesday, August 15, 2006

اعدام سه نفر در زندان زاهدان
رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی روز گذشته سه نفر را در محوطه زندان زاهدان بدار آویخت.
اسامی این افراد عبدالمالک بقیع زاده، شیردل شریفی راد و حمیدرضا صابر اعلام شده است.
رژیم جنایتکار اسلامی طی ماههای اخیر برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم محروم و به جان آمده استان سیستان و بلوچستان، بیش از 150 نفر را در این منطقه بدار آویخته است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home