Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, September 10, 2006

انتقاد
ما از متصدیان جایگاه (پمپ بنزین) سه راهی نگور یک انتقاد شدید داریم آنهایی که یک روز میگویند به موتوریها بنزین نمی دهیم روز دیگر می گویند به فلان روستاییها بنزین نمی دهیم روز بعد ترش می گن به بی پلاکها بنزین نمی دیم یک روز دیگر هم میگن به بدون کارتها بنزین نمی دیم یه روز هم پلیس رو میارن تا از سر جایگاه مردم بیچاره رو تو دردسر بیندازن و پلیس هم مردم بی چاره و محروم رو به بهانه نداشتن گواهی نامه بازداشت می کنه و مردم از همه چی بی خبر تا چند روز گیر پاسگاه و دادگاه و اینجور چیزها آن هم به خاطر 4لیتر بنزین که حقشون هم است می افتند با توجه به این که قیمت بنزین در بازار بسیار گرون است مثلا 4لیتر 1500تومان که اکثر مردم بی بضاعت قادر به خرید نیستن شایسته نیست که متصدیان جایگاه مذکور این گونه مردم رو اذیت کنن. یک روز از همین روزا که دو روز تا عید فطر مانده بود یعنی 27رمضان متصدیان همین جایگاه چون می دانستند دو روز بعدش عیده ومردم زیاد میان تا بنزین بزنن از پلیس خواستن که بیاد و این موتوری ها رو اذیت کنه پلیس هم امدو چندتا از این موتوریا رو که خیال میکردن پلیس چون 2روز بعد عیده دیگه به ما کاری اون هم تو جایگاه و صف بنزین نداره اما پلیس اینا رو از صف بنزین بیرون کرده و چند تا شونو موتورهای شونو بار کمپرسی کرد و به پاسگاه برد مردم بی چاره دیگه عید بدون وسیله به چه دردشون میخورد اونا تا چند روز حدوا 3یا 4 روز الاف پاسگاه برای آزاد کردن موتوراشون که تنها وسیله نقلیه شون با توجه به این که اکثر شان در روستاهای دور افتاده زندگی می کردن بودند.
حال ما از این متصدیان جایگاه سه راهی نگور می خواهیم بپرسیم که آیا این واقعا انصافه....؟؟؟ آن هم به برادرای بلوچ خودتون، آن هم در ماه مبارک رمضان...؟؟؟آن هم2روز مانده به عید...؟؟؟آن هم به خاطر4لیتر بنزین...؟؟؟

جمعی از ساکنین دشتیاری حوالی نوبندیان.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home