Pahra پهره

news about balochistan

Tuesday, July 18, 2006


بلوچستان پرس نيوز

تماس با ما و ارسال خبر
مردم محروم در چنبره رقابتهای ارتجاعی

اکبر تک دهقان
26 تیر 1385- 17 ژوئیه 2006

از تهاجم بیسابقه ارتش اسرائیل به مردم محروم و آواره فلسطین ( نوار غزه ) و لبنان، سه هفته گذشت. ارتش جنایتکار اسرائیل پس از یک سال خروج از نوار غزه، در بامداد روز 27 ژوئن بدون اعلام قبلی، با یورشی ویرانگرانه به این منطقه بازگشته، همه امکانات اولیه زندگی را که مردم طی یک سال ایجاد کرده بودند، ویران کرده، دهها نفر را به قتل رسانده، صدها نفر را مجروح و بیخانمان نمودند. توحش ارتش اسرائیل از زمین و هوا و دریا، زندگی را برای مردمی که از " تمدن " سرمایه داری، جز تحقیر و فقر و جنگ و مرگ نصیبشان نشده است، به جهنمی غیر قابل تحمل مبدل ساخته است. در حملات ارتش اسرائیل که با بیرحمی و شقاوت فوق تصوری صورت میگیرد، همه امکانات اولیه زندگی مردم، نظیر تأسیسات برق و آب، بیمارستانها، مدارس، مراکز مسکونی و راهها، بر سر توده های محروم ویران میشود. اقدامات جنگی ارتش اسرائیل ظاهراً پس از حمله یک گروه اسلامی- فلسطینی به یک ایستگاه بازرسی مأمورین اسرائیلی در مرز نوار غزه، در روز 25 ژوئن صورت گرفت. در این حمله، دو سرباز اسرائیلی کشته، یک نفر دیگر به اسارت دسته جات اسلامی در آمدند. تهاجم ارتش اسرائیل در فلسطین و لبنان تاکنون، حداقل 150 کشته از غیر نظامیان، برجای گذاشته است؛ تحمیل این همه خسارت، نمیتواند تنها با آزادی 3 سرباز اسیر اسرائیلی توجیه گردد.

جنگ آغاز شده در خاورمیانه، با حوادث مشخص زمینه ساز آن، تناسبی ندارد؛ این نشان میدهد، بحران جنگی فعلی باید با دینامیزم بحران منطقه، که قبل از همه از کشمکشهای رژیم اسلامی، دولت آمریکا، و اسرائیل ناشی میشود، توضیح داده شود. این بویژه اهمیت دارد که تهاجم اسرائیل به لبنان، درست در روزهای برگزاری نشست سران 8 کشور صنعتی در روسیه، و موضوع پاسخ رژیم اسلامی به بسته پیشنهادی غرب، همزمان میشود. به این موضوع، اگر آزمایشات موشکی جدید کره شمالی را اضافه کنیم، در اینصورت زمینه بین المللی جنگ کنونی در خاورمیانه، هر چه بیشتر برجسته تر میگردد.

تهاجم ارتش اسرائیل به فلسطین و لبنان، حتی اگر همین امروز هم متوقف شود، تأثیر خود را در تشدید بحران هسته ای رژیم اسلامی و رقیبان غربی و منطقه ای آن، باقی گذارده است. فراموش نکنیم که دولت آمریکا و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه، بطور سربسته جانب دولت اسرائیل را گرفته، حتی خواست قطع حملات بیرحمانه علیه غیرنظامیان را نیز مطرح نکرده اند.

دولت اسرائیل در عین حال فرصت را برای جبران تحریکات ضد اسرائیلی دولت احمدی نژاد در ماههای اخیر مغتنم شمرده، همچنین تلاش میکند از دید خود، سازشکاری و یا بی عملی دولتهای غربی را در قبال مسئله هسته ای رژیم اسلامی، تلافی کند. از این رو باید از تحرکات کنونی، بمثابه بخشی از استراتژی جنگ طلبی همه طرفهای پرونده هسته ای رژیم اسلامی نیز نام برد. نخست وزیر اسرائیل خود با اعلام اینکه، موضوع بر سر" جنگ علیه محور شرارت است"، شکی در علل و انگیزه های بحران کنونی در خاورمیانه باقی نگذارده است. جنگ کنونی در خاورمیانه را باید بدون تردید، به زمینه های فعلی بحران رژیم اسلامی اضافه نموده، به انتظار تآثیر نتایج آن در مناسبات این رژیم با حریفان بین المللی آن، همچنین عواقب آن در تشدید هر چه بیشتر سرکوب مبارزات مردم در ایران نشست.

تهاجم ارتش اسرائیل و تهدیدات بعدی این کشور، مبنی بر حمله به سوریه در عمل اما، قادر به تداوم و تشدید اقدامات غیر قابل پیش بینی نیست. دولت اسرائیل یک دولت ائتلافی از دو حزب محافظه کار و حزب کارگر است. تحمیل یکباره جنگی بزرگ و منطقه ای به چنین دولتی، ساده نیست. از این گذشته، باتلاق عراق برای دولتهای امپریالیستی و عدم حمایت چین و روسیه از اقدامات نظامی علیه رژیم اسلامی، دست دولت اسرائیل را نیز برای یک اقدام استراتژیک تا کشاندن کامل آمریکا به جنگ با رژیم اسلامی بسته است. حتی میتوان با اندکی احتیاط، از ناتوانی دولت اسرائیل در ایجاد یک جنگ بزرگ منطقه ای، هم بلحاط بافت سیاسی کنونی آن و هم بدلیل امکان واکنش شدید دولت سوریه نیز، نام برد. عوامل نامبرده در مجموع، این احتمال را ممکن میسازند، که دولت اسرائیل با پشتیبانی ضمنی آمریکا، به نوعی به تقویت موضع آمریکا در قبال اروپا، روسیه و چین دست زده است. از دید دولت اسرائیل باید از این طریق، زمینه برای اعمال فشارهای هر چه بیشتر به رژیم اسلامی، مساعدتر گردد.
*** *** ***
www.j-shoraii.blogspot.com damawand58@yahoo.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home