Pahra پهره

news about balochistan

Tuesday, July 25, 2006


زرمبش سمینار ناسیونالیسم بـلوچ را در دانشگاه لندن برگزار کرد
سخنران سمینار: دکتر تاج محمد بریسیگ

زرمبش(جنبش ملی بلوچستان- ایران) سمیناری را تحت عنوان سمینار ناسیونالیسم بلوچ در سالن صد نفری دانشگاه لـنـدن روز یکشنبه ۲۳ ماه ژوئیه ۲۰۰۶ برگزار کرد که دکتر تاج محمد بریسیگ از رهبران زرمبش و دکترا در امور ناسیونالیسم بلوچ سخنران آن بود. شرکت فعال و با شکوه زنان و مردان بلوچ همراه با شرکت صاحبنظران و نخبگان سیاسی بلوچ سالن صد نفری سمینار را پـر و پـربار کرد. آقای اسماعیل امیری از رهبران زرمبش که رئیس جلسه سمینار بود با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام و یاد شهدای بلوچستان سمینار را آغاز کرد. سپس آقای امیری مطلبی را در مورد ناسیونالیسم بلوچ و مبارزه ملی خواند.
این سمینار برای بلوچهای مبارز و فعالین سیاسی بلوچستان تدارک دیده شده بود که دکتر بریسیگ به زبان بلوچی بمدت یک ساعت و اندی به سخنرانی و تحلیل از ناسیونالیسم بلوچ در ایران پرداخت.


دکتر بریسیگ در طی سخنانش برای طرح مسئله ملی و ارتباط یا تاثیر مبارزات ملی در بلوچستان شرقی(پاکستان) بر روند ناسیونالیسم بلوچ در ایران بکرات رجوع نمود و برای مبارزین بلوچ تشریح کرد. دکتر بریسیگ به جنبه های تاریخی مبارزات ملت بلوچ از قرن هیجدهم میلادی ببعد و مقاومتهای ملت بلوچ در برابر اشغالگران قاجار و امپراطوری بریتانیا با ارایه و رجوع به اسناد و مدارک تاریخی پرداخت. وی انقلاب بهمن ماه سال ۱۳۵۷ را نقطه عطف دیگری در گسترش و شکل­گیری و فعال شدن مبارزات ناسیونالیستی بلوچ در بلوچستان غربی در ایران دانست. دکتر بریسیگ گفت که جنگ سرد و fبای­پولار یا دو قطبی بودن جهان تاثیر منفی بر ناسیونالیسم بلوچ داشت.

رویداد هولناک ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک سرآعاز فصل دیگری در عرصه سیاست بین­المللی توسط دکتر بریسیگ ارزیابی شد. وی معتقد است که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ جنبشهای ملی در وضعیت برتر و مناسبی نسبت به پیش قرار دارند. پیروزی جنبش ملی در کردستان عراق برای دستیابی به حقوق و قدرت سیاسی در منطقه کردستان عراق نمونه بارزی است که در شرایط و سیاستهای پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ممکن شد.

دکتر بریسیگ در ادامه سخنان تحلیلی خود افزود که بخشهای بزرگی از بلوچستان مابین دو استانهای مجاور کـرمان و هرمزگان بنابر سیاستهای ضد بلوچی حاکمان ایران تقسیم شده است. از اینرو بلوچستان بر خلاف آمارهای رسمی کشور که وسعت بلوچستان را حدود ۱۱٪ از ایران بحساب میاورد، وسعتی بیش از ۱۸٪ از تمامی خاک ایران است. رشد صعودی و میزان باسوادی و آموزش در طی دهه­های اخیر بنابر تحلیل و ارزیابی دکتر بریسیگ اثرات بسیار مثبتی در جهت رشد ناسیونالیسم بلوچ در بلوچستان غربی ایران دارد. نقش و جایگاه مذهب سنی در جنبش ناسیونالیستی بلوچ توسط دکتر بریسیگ مورد تجزیه و تحلیل مقایسه­ای قرار گرفت که بر باور وی مذهب سنی بلوچ بدلیل داشتن تضاد با مذهب رسمی شیعه در ایران در هویت سازی و رشد ناسیونالیسم بلوچ در مجموع نقش مثبتی را میتواند داشته باشد.
دکتر بریسیگ به دیگر چوانب از مبارزه ملی و نقش سیاست جهانی در منطقه خاورمیانه در پویایی و پیگیری مبارزات ملی بلوچ و دیگر مبارزات ناسیونالیستی منطقه به تفصیل پرداخت.

در بخش پایانی بانو مهناز بلوچ از فعالان حقوق بشر بلوچستان با صدای گیرایش چند شعر از مبارز و شاعر نستوه بلوچ گُل خان نصـیر دکلمه کرد. پس از آن فعالان سیاسی بلوچ سوالات و نظراتی مطرح و پیشنهاد نمودند که مورد پاسخ و نیز استقبال از طرف رهبران زرمبش و حضار محترم سیاسی و فعال بلوچ قرار گرفتند. زرمبش از شرکت وسیع و فعالانه بلوچهای مبارز زن و مرد و نیز از صاحبنظران و نخبگان سیاسی بلوچ بسیار سپاسگزار است.
کمیته بریتانیا
زرمبش (جنبش ملی بلوچستان-ایران)
دوشنبه ۲۴ ماه ژوئیه ۱۳۸۵– 23 July 2006

ُ

1 Comments:

Blogger robbinshood said...

Greets to the webmaster of this wonderful site. Keep working. Thank you.
»

11:49 AM  

Post a Comment

<< Home