Pahra پهره

news about balochistan

Monday, August 07, 2006

پيشنهاد درباره منطقه بمپور در بلوچستان
يكي از بينندگان «بازتاب» در پيامي به احمدي‌نژاد خواستار توجه دولت به سيستان‌وبلوچستان به ويژه منطقه تاريخي بمپور شده است. وي در اين پيام آورده است:.......................................................................................جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد، رياست محترم جمهوري اسلامي ايرانسلامي گرم به رواني خاک کوير، به صفاي شب پر ستاره کوير و به صداقت مردمان دل سوخته و وفادارشاز «بمپو ر » سخن مي‌گوييم، از بلوچستان، فرزند برومند و پرافتخار اين سرزمين كه ذره‌ذره خاك كويرش را در نام ايران مي‌‌توان جستجو كرد.بمپور به عنوان يکي از محوطه‌هاي مهم باستاني وتاريخي در دوره‌هاي مختلف حيات در کره زمين،در جنوب شرق فلات ايران به ثبت رسيده و همواره مورد تحقيقات دانشمندان و مورخان قرار داشته و دارد.نخستين تحقيقات باستان شناسي در اين مورد در سده اخير همزمان با ساير کاوشهاي باستان شناسي در ايران توسط دانشمندان غربي انجام گرفته است که خود نيز بر پايه کتب مهم تاريخي است که نشان از اهميت تاريخي اين منطقه در بستر زمان دارد.توجه کشورها به مسائل مرتبط با ميراث فرهنگي و تمدن و تاريخ خود و به تبع آن توسعه همه جانبه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و نقش آن در توسعه صنعت توريسم که مولد اشتغال پايدار و نتيجه آن افزايش ثروت ملي که در حد اعلاي آن مي توان غرور ملي را مشاهده کرد، در ايران نيز از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است.
استان پهناور سيستان و بلوچستان در روزگاران قديم با قرار گرفتن در مسير ارتباطي تمدن شرق و غرب داراي تمدنهايي بوده که در زير خاک مدفون گشته اند که در سده اخير مورد حفاري قرار گرفته و حرف‌هاي نگفته‌اي از روزگاران قديم را براي جهانيان بيان داشته است.ازنمونه‌هاي بازر اين آثار مي توان به محوطه‌هاي باستاني شهر سوخته و کوه خواجه در سيستان و محوطه‌هاي باستاني بمپور و قلعه زيباي بمپور که تا سال 1264 هـ.ق مرکزحکومت بلوچستان ايران را نام برد که در دهه 40 توسط غربيان کشف و ثبت شده است.آنان قدمت اين مجموعه‌ها را 6000 سال تخمين زدند و آثار مکشوفه را نيز با خود به موزه‌هايشان منتقل کردند.از آن پس تحقيقات و حفاريها در اين مناطق مهم شروع شد.....................................................................در اين ميان، توجه مسئولان محلي و نمايندگان و مردم منطقه سيستان به مسائل فرهنگي در راستاي جذب اعتبارات کلان و تصويب اين گونه پروژه‌ها در قالب طرحهاي ملي علاوه برساير پروژه‌هاي کلان آبرساني، برق رساني، راهسازي و...بر خلاف مسئولين محلي و نمايندگان منطقه بلوچستان که تمامي تلاش آنها در راستاي تغييرات مديريتي در سطح مناطق خود مي باشد نه جذب اعتبارات در زمينه‌هاي مربوطه چه برسد به مسائل فرهنگي و تاريخي که خود بزرگترين راهکار و بستر براي جذب اعتبارات کلان با توجه به پتانسيل‌هاي موجود منطقه بلوچستان،همانند منطقه تاريخي بمپور مي باشد.قابل ذکر اينکه تمامي تغييرات مديريتي منطقه صرفا سليقه اي و بدون توجه به ميزان تحصيلات وتخصص مربوطه و توان مديريتي و جايگاه افراد مربوطه در ميان مردم که خود باعث عدم مشارکت و همفکري مردم درمسائل مختلف شده،مي باشد.توجه مسئولان منطقه‌اي و کلان کشور در مناطقي با ويژگي‌هاي مشابه بمپور و چه بسا پايين‌تر مانند بم در سال‌هاي گذشته که بر اساس توجه به ارگ تاريخي آن با قدمتي در حدود 1800 سال و سرمايه گذاري مردم و دولت صورت پذيرفته است، باعث رونق بم با سرعتي دو چندان و جذب سرمايه‌گذار و توريست به منطقه شد اما بمپور که از دهه 20 با تاسيس بخشداري آن(همزمان با شهر سمنان) وبا توجه به بعد کشاورزي و ايجاد مراکز تحقيقاتي بزرگ در زمينه کشاورزي و ايجاد مرکز آموزش کشاورزي که يکي از مراکز تحقيقاتي بزرگ کشور مي‌باشد و احداث باغات خالصه دولتي در آن و راه اندازي سيستم آبرساني با توسعه سد بمپور همراه بوده و همچنين با داشتن قلعه اي مشابه ارگ بم که هم ساخت مي باشند، با قدمت 1800 سال که از زمان ساخت تا سال 1264 مرکز حکومت بلوچستان بوده و تپه‌هاي باستاني با 6000 سال قدمت و داشتن باغ خالصه در کنار قلعه و آثار فراوان باستاني در حاشيه رودخانه معروف بمپور هنوز در همان حد يک بخش کوچک باقي مانده است.صحه سخنان ما اظهار نظر اساتيد بزرگوار دانشگاههاي کشور و مسئولين ميراث فرهنگي و گردشگري کشور و صاحبنظران و نگراني آنها از وضعيت بوجود آمده براي بمپور که يک منطقه خاص تحقيقاتي است، مي‌باشد.همانطور که گفته شد کل اعتبارات تخصيص يافته به کل منطقه بلوچستان با اعتبارات تخصيص يافته به شهر زابل در زمينه ميراث فرهنگي برابري نمي کند که ما مردم بمپور خواهان پيگيري اين مسئله در ارتباط با آثار ارزشمند و رو به فناي اين منطقه هستيم......................................................................و اما در زمينه کشاورزي که درد ديگر مردم ماست اين‌که منطقه سرباز جهت توسعه کشاورزي به شهرستان تبديل شد،دلگان نيز به اين دليل و دلايل ديگر در حال تبديل شدن به شهرستان است، اما بمپور که زماني جزو بزرگترين بخشهاي کشور بوده و بخشهاي لاشار،فنوج،بنت جديدا از آن جدا شده و در حال توسعه هستند در حد همان شهر دهه 20 باقي مانده است که ناراحتي مردم بمپور از عدم توجه به منطقه خودشان است نه از توسعه و توجه به بخشهاي ديگر که چه بسا از لحاظ بسيار خرسنديم چونکه گويند «همه ايران سراي من است».حفر چاه‌هاي عميق در پشت سد بمپور و توسعه کشاورزي در آن قسمت‌ها و اختصاص آب روستاهاي بمپور به آنجا، پيشروي ريگ‌هاي روان به سمت زمين‌هاي کشاورزي و آثار تاريخي، اهمالکاري مسئولان محلي در تسريع اجراي طرح‌هاي ‌هادي و راه‌هاي روستايي به دليل ادعاي آنان مبني بر کمبود بودجه در روستاهاي بمپور با توجه به تاکيد مقام رهبري بر پيگيري اين قضايا و نامعلوم بودن اعتبارات اختصاص يافته در سفر مقام رهبري به منطقه از مسائل مطروحه در اين رابطه مي‌باشد........................................................................مردم بمپور با توانمندي که در شما رجائي زمانه و همچنين نماينده آگاه خود در مجلس شوراي اسلامي و ساير مسئولان بزرگوار نظام مقدس جمهوري اسلامي مي‌بينيد، خواست‌هاي خود را که در واقع پتانسيل‌هاي عديده منطقه بمپور است و در نيل به آنها تاخير صورت پذيرفته و جهت تأييد خواست‌هاي بحق خود کارگروههاي کارشناسي را جهت بررسي راهکارهاي ارائه شده ذيل به ياري و پيگيري مي‌طلبند:................................................................................1ـ براي پيشرفت بمپور راهكارهاي زير پيشنهاد مي‌شود نگاه به بمپور تحت عنوان پروژه ملي منطقه تاريخي و باستاني بمپور و تسريع باز سازي آثار تاريخي و حفاري‌هاي انجام شده در دهه چهل و دوره‌هاي اخيرو سرمايه‌گذاري دولت در اين زمينه و رشد سرمايه‌گذاري مردمي در اين منطقه همانند مناطقي مشابه بم،شهر سوخته و ساير مراکز تاريخي که بستر رشد همه جانبه منطقه اي شده اند که به صورت شفافتر مي‌توان اين پتانسيل‌ها را با تبديل بخش به شهرستان با توجه به زمينه‌هاي فوق الذکر بالفعل نمود که مشکلات و مسائل ذيل نيز با اجراي اين بند مرتفع خواهند گشت.2ـ گستراندن زمينه توسعه کشاورزي منطقه با توجه به زمينه‌هايي فعال فعلي که ريشه در گذشته دارد و احياء باغات تحقيقاتي و مرکز کشاورزي و تبديل اين مرکز بزرگ به دانشکده کشاورزي با توجه به عظمت اين مجموعه که در افق اين منطقه توسعه آن در گذشته پيش بيني شده است و هم اکنون آثار کمرنگي از اين تغييرات مشاهده مي‌شود. همچنين تغيير کاربري و احيا باغات تاريخي و باغات تحقيقاتي جهت استفاده عموم با کاربري باغ خانواده که از اين لحاظ در مضيقه مي‌باشند دست توانمند شما بزرگان را به ياري مي‌طلبد.3ـ گذر جاده ترانزيت کالا از منطقه آزاد چابهار به قسمت مرکزي کشور از کنار بمپور (محدوده نيروگاه بخار) را مي‌توان با تغييرات اندکي در جهت مسير اين جاده با توجه به موقعيتي که در بند «ا» براي منطقه تصوير شد ميتوان درزمينه رشد شهر و زمينه ترانزيت محصولات کشاورزي منطقه و مسئله تاريخي منطقه مورد بررسي بيشتر قرار داد...............................................................4ـ تأمين آب شرب منطقه بمپور که مسئولان مدام تامين اعتبار حفر چاه‌هاي جداگانه براي بمپور را در منطقه سرکهوران اعلام مي‌دارند ولي تاکنون تحقق نيافته است و مردم با مصرف آب شور بمپور و يا حمل آب شيرين از شهر ايرانشهر گذران عمر و با بيماري‌هاي کليوي دست و پنجه نرم مي‌کنند که تحقق اين امر با توجه به25 کيلومتر بعد مسافت چاهها تا بمپور امري ممکن و دست يافتني است........................................................................................قابل ذکر اين‌که بسياري از روستاهاي بخش بمپور آب شرب غيربهداشتي مصرف مي‌کنند...................................................................................5ـ طبق آمار رسمي اعلام شده پليس راه کشور در سال دهها کشته نتيجه تصادفات منجر به مرگ جاده کوتاه ولي پر ترافيک ايرانشهر ـ بمپور که تمامي کارخانه‌هاي منطقه در اين مسير احداث شده، مي‌باشد که همانند بند 4 اعلام تامين اعتبار اين بزرگراه شده اما تاکنون اقدامي عملي در اين رابطه صورت نپذيرفته است......................................................................................قابل ذکر اينکه از اجراي طرح‌هاي‌هادي روستائي و راههاي روستائي،روستاهاي توابع بمپور فقط شاهد نصب تابلوهاي آنها در سال‌هاي گذشته بوده‌ايم که هنوز اقدامي صورت نپذيرفته است که تحقق اين امر با توجه به قرار گرفتن اين روستا در نوبت که مدت زيادي از تاريج انجام کار گذشته، قابل پي گيري مي باشد که ميتواند زمينه ساز توسعه منطقه در راستاي بند 1 باشد.6ـ با توجه به جمعيت زياد منطقه و روستاهاي فراوان و بخشهاي همجوار، احداث يک مرکز درماني بزرگ در اين منطقه الزامي است که مي توان مراتب اين التزام و سلسله مراتب دسترسي را در طرحهاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشاهده کرد.........................................................................در نهايت اين‌که مي‌توان با زمينه‌سازي دولت در ارتباط با توسعه توانمندي‌هاي منطقه اي زمينه تبديل شدن اين بخش بزرگ و توانمند به شهرستان و رشد آن در همه زمينه‌ها و نتيجتا بهره وري در ابعاد مختلف و گامي مثبت در راه توسعه اين منطقه و کشور برداشت.
منبع خبر: سايت بازتاب كد خبر: ۳۷۴۰۳

0 Comments:

Post a Comment

<< Home