Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, August 27, 2006

سفر گروه عجز ملاهای تهران به ژاپن و آمريکا
هـ . براهوئی / الس پهره ای

پيش از آنکه شورای امنيت سازمان ملل و گروه 1+5 عليه امپراطوری"ايران" تشکيل جلسه دهند، ملاها و شوينسمهای اين امپراطوری، گروهی از مهره هايشان را که سرکرده شان آخوند خاتمی است برای اظهار عجز و دست و پا بوسی راهی کشورهای بزرگ جهان ژاپن، آمريکا، استراليا کرده است که در صورت ضرورت بيشتر به تملق و چاپلوسی به چند کشور ديگر نيز ارسال خواهند شد.

ميدانيم که ملاهای امپراطوری اسلامی"ايران" قطعا غنی سازی اورانيم در نطنز و توليد آب سنگين در اراک را بدون وقفه ادامه داده اند. اينکه چه خطرات بيشتری را توليد کرده و يا انجام ميدهند، بر اثر جلوگيری از بازرسان سازمان ملل متحد همچنان در پرده ابهام قرار دارد.
موارد خلاف فوق از جانب ملاهای امپراطوری ايران که توأم با ناديده گرفتن قوانين سازمان ملل متحد و ساير کشورهای جهان است، ميتواند با آغاز تحريمهای سياسی و اقتصادی و بند 7 منشور سازمان ملل روبرو گردد.

علت سفر گروه ارسالی ملاهای امپراطوری اسلامی"ايران" به اولين کشور که ژاپن است و در پشت درهای بسته صورت گرفته است، از قول شبکه های خبری ژاپنی که با مقامات آن کشور ملاقات داشته اند، مبنی بر خواهشهای خاتمی در فعالتر شدن نقش ژاپن در مورد حل مسئله اتمی و منزوی نکردن امپراطوری" ايران" بوده است.
عجز خاتمی در اين ملاقاتها مثل ديگر ملاقاتهای رژيم تهران با قدرتهای جهانی اين است كه فشار بر تهران عملا افراط گرائی را در داخل ايران و منطقه تقويت می كند.
منظور خاتمی فرستاده ی ملاهای تهران به ژاپن از "افراط گرائی" در امپراطوريشان پر واضح همان مللی است که انگليس با اشغال قسمتهائی از جغرافيايشان امپراطوری "ايران" را در 1925 ساخت و امروز اين ملل بيش از پيش بر آزادی و استقلال خود مصصم گرديده اند.

گروه مذکور در اين ملاقاتها نسبت به مسئله اتمی تاکيد دارند که فشار فزاينده بر امپراطوری ايران با هدف واداشتن تهران به رها کردن برنامه های هسته ای بحرانی ديگر را در منطقه ايجاد ميکند. منطقه ايکه آماده انفجار است.
منظور ملاها از "بحرانی ديگر"، چرخش بالانس بسوی اعراب، سنی ها و علويان است که امپراطوری ايران و مذهب شيعه تاکنون اين بالانس را خوب به نفع غرب انجام داده است.

با توجه به سياستها و تزرع های کهنه آخوندها که در بالا به آن اشاره شد، همه ی کشورهای جهان با خيالی آسوده ميدانند که منزوی کردن و يا حمله به "ايران" در سياستها و جنگهای امروزی با در نظرداشت خطراتيکه برای ملل گنجانيده شده در آن مناطق رخ ميدهد، هدفی جز ساقط کردن يا تسليم کردن رژيم زورگوی تهران چيز ديگری نميباشد.
دراين ميان تب و تاب بيهوده آخوندها چيزی شبيه تب طالبان در "افغانستان" و صدام در "عراق" بيش نيست.
اکثر دول جهان معتقدند همانگونه که غرب توانسته است با پاره هائی از جغرافيای ملل بلوچ، کورد، سندی، پشتون، تاجيک، ترکمن، احوازی و غيره امپراطوريهای خاورميانه از قبيل ايران، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکيه و غيره را بسازد، لذا کشورهای غرب از پيش ميدانند و باز هم قدرتش را دارند تا در اين منطقه کشورهای جديدی طبق خواسته هايشان بسازند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home