Pahra پهره

news about balochistan

Saturday, September 16, 2006


یعقوب مهرنهاد : بهترین عملی که روح استاد یادگاری را شاد می کند ادامه راه فرهنگی آن مرحوم است
درگذشت مرحوم یادگاری را به همه اندیشمندان وفرهنگ دوستان تسلیت عرض نموده وبرای آن مرحوم غفران الهی وبرای بازماندگان تلاش برای تحقق خواسته های فرهنگی آن عزیز از دست رفته را از خداوند بزرگ مرتبه مسئلت نموده و به امید روزهائی که ما قدراندیشمندان وروشنفکران راستین خود را قبل از دست دادنشان بدانیم . همچنین بهترین عملی که می تواند روح آن استاد گرانقدر را شاد ومسرور نماید ادامه راه او مبنی بر زنده نگهداشتن فرهنگ وهنر منطقه می باشد . پس روحش شاد وراهش پر رهرو باد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home