Pahra پهره

news about balochistan

Thursday, September 14, 2006

Nawab Akbar Shahbaaz Khan e naam a

Shaae'r: Soubaan Ghulam

c=ch, i=ee, u=oo 3= Arabi a'yn

Dar awal waanaan Qoraan a goun dorude Akbar a
sojdahaani bousahey pa raozah e payghambar a
haorey tupaaneyn gwarta retkagaan troungal saraa
naagati kaptag qazaaey maan Balochaani saraa
mand'eta sarkaari faojey goun selaahaan hargwaraa
cest bit danz o ghobaarey gipt bambour e
dar a
houn e shahju ey bojit "traataani" e gatt'eyn gar a
jang bit daan haptagey a goun Nawaabeyn
Akbar a
bey hesaab a proush waart zouraak e lashkar taan saraa
say hazaar a geysh lound'ou bit d'alag ey mahshar a
t'appi o t'ouri hesaab a cey darant bey aasar a
jahandami bit candey afsar goun do helicopter a
haptomi rouc a shagaalaan
"kemikal bomb" jat saraa
eyr kant Mehrab darwar kessahey cou Kanbar a
pa Baloch a keshkey kashshit goun shaheedi jaohar a
pa tepaaki aajoi e menzel ent nazzik gwaraa
goun Balochi pahr o shaanaan daatagi soujey maraa
houn lout'it aajoi o haq rasit zour e saraa
saah nabit pa horjanag daarag bejazmet yakbaraa
sreynproush ent watgar'eyn haakom goun ord o lashkar a
ghayrat o lajj e sekeyn a marg nayt do say bar a
soub lout'it shaadehaani raaj e gahgireyn sar a
pa geceyn donyaa baheshteyn pormar'aahaani dar a
dozhmen o doust a bezaanet cou ke laas o gaohar a
Panjol a mayl et ke tarrit maan Baloch e aapsar a
d'anni o baaruti'yaan souc et hasadd e angar a
dozhmen a raaj e begalleyn et ca beyh o bondar a
wazhdeleyn baarig kaayant sakkiyaani aasar a
zend zeybit pa mayaaraan hecc nabit bay3 o sharaa
kerd maanit taan abad goptaar o gaalaani dar a

(goun Waajah Sheh Mureed va Asaap e mennat a
)
Ameeri

0 Comments:

Post a Comment

<< Home