Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, September 10, 2006

دیدگاه مهرنهاد در باره نامگزاری اماکن بلوچستان

جای بسی خوشحالی است که ما شاهد نوعی بیداری ملی هستیم و اکنون مردم ما بويژه جوانان بلوچ به هویت و نام ونشان خود و شهر ودیار و سرزمینشان می پردازند. من نیز بر اين باورم که این امر به "فرهنگ سازی" و یا به عبارت والاتر به شکوفائی و رشد فرهنگ ملت بلوچ ياری می رساند. وبلاگ "بلوچی نام و نشان" تلاشها و پیشنهادات انجمن صدای عدالت و واجه مهرنهاد در راستای ترویج اسامی بلوچی خیابانها و میادین را ارج می نهد و برای این دوستان آرزوی موفقیت می نماید. گون نیکئین واهگان
http://balochinames.blogspot.com/ شستونی
=
واجه مهرنهاد یادداشت زیر را در قسمت نظرات وبلاگ "بلوچی نام ونشان" درج نموده است که من عین آن را در اینجا رونوشت میکنم
پرسش ودیدگاهی از آقای یعقوب مهرنهاد دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت لطفا نظردهید :چرا در حالی که ما سید ظهورشاه هاشمی ودادشاه و مولوی روانبد و...را داریم اما اسامی خیابانها ومیادین ما برگرفته از تهران وجاهای دیگر است در این دیدگاه بنده هم دولت وهم شوراهای شهر وشهرداری ها وهم برای اولین بارمردم رامقصرمی دانم چرا که بحث من استفاده از نام های شخصیت های فرهنگی ؛ مبارزاتی وعلمی بلوچستان بر اماکن عمومی وخصوصی می باشد . زیرا نه زمانی که شهرداری ها دولتی بودند در بلوچستان این کار را انجام می دادند و نه بعد از آنکه مردم با رای خود اعضای شوراها را انتخاب کردند وشهرداران توسط نمایندگان مردم در شوراها انتخاب می شدند این کارها صورت گرفت ونه مردم ما در حد توان وبضاعت خود این کار را انجام داده اند . حداقل این یکی در حد توان هر فردی است و در این یک مورد ما هیچ نیازی به دولت نداریم ؛ حداقل چاردیواری اختیاریست و می توانیم نام مغازه خود ویا کارگاه و محل کسب خود را سید ظهورشاه هاشمی ویا دادشاه ویا مولوی روانبد ویا ... بگذاریم حداقل در این مورد هیچ بهانه ای قابل پذیرش نیست یا حداقل به جای اینکه اخیرا نامگزاری ها بر اساس نامهای مناطق ومحلات تهران مانند شمرون ؛ ونک ؛ میرداماد و قصرتهران وتجریش ونیاوران گذارده می شود بگذاریم پهره ؛ مکران وسراوان و... آیا این خود یک نوع فرهنگ سازی نیست ؟ویا آیا واقعا مگر این کار از دست ما بر نمی آید؟ یا شاید این کار هم اجازه کتبی از فلان مسئول می خواهد ؟ پس سعی کنیم خود جهت تغییر وضع خویش اقدام نمائیم چرا که خداوند وضع وحال هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خود به تغییر وضع خویش اقدام نمایند.
بر گرفته از وبلاگ

http://mehrnehad.blogfa.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home