Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, November 22, 2006

نیروهای انتظامی رژیم دو جوان بلوچ را در اطراف ایرانشهر گلوله باران کردند
رژیم خونخوار اسلامی باز در بلوچستان جنایت آفرید و دیروز سه‌شنبه دو جوان با اسامی "مهدي سابكي" و "عيسي سابكي" توسط نیروهای جانی آن در منطقه "هوديان" از توابع بخش "دلگان" ايرانشهر به بهانه شرارت با رگبار گلوله به قتل رسیدند. بعد از حمله آمریکا و نیروهای متحدش به عراق رژیم برای ایجاد رعب و وحشت اعدامها و سرکوبهای گسترده ای را در مناطق بلوچستان, خوزستان و کردستان شروع نموده که تا به امروز همچنان ادامه دارد. فقط طی یک سال اخیر هزاران جوان بلوچ , عرب و کرد را اعدام و یا در انظار عموم در کوچه و خیابانها با رگبار گلوله به قتل رسانده است
گزارش رادیو بلوچی اف ام
چهار شنبه 22 نوامبر 2006
----------------------------------------------------------

0 Comments:

Post a Comment

<< Home