Pahra پهره

news about balochistan

Thursday, December 14, 2006


شرکت نماینده جنبش ملی بلوچستان-ایران در کنفرانس دو روزه انجمـن پژوهشگران ایران در کلن آلمان

انجمـن پژوهشگران ایران کنفرانسی بعنوان اِمروز و فردای ایران "حکومت غیرمتمرکز، فدرالیسم . . . " در کلن آلمان بمدت دو روز در روزهای ۹ و ۱۰ دسامبر برگزار کرد که نماینده زرمبش(جنبش ملی بلوچستان- ایران) در آن فعالانه شرکت نمود.
این کنفرانس بطور مستقیم و زنده تحت پوشش شبکه جهانی انترنیت و تلویزیون بود که با استقبال زیادی از سوی بینندگان و شنوندگان ایرانی در ایران و جهان قرار گرفته است. تعدادی از خبرنگاران رادیو و تلویزیونی ایرانی خارج از کشور و بخش فارسی رادیو آلمان در کنفرانس حضور داشتند.

این کنفرانس در شناسایی مسایل مبرم ایران از جمله مسایل ملی و رابطه آن با دمکراسی نقش بسیار ارزنده­ای را ایفا کرد. از کارشناسان حقوقی موسسات علمی فرانسه نیز دعوت بعمل آورده شده بود که دکتر عاملی به تشریح ساختار قانون اساسی فرانسه و فدرالیسم پرداخت. حضور جریانات ملی در کنفرانس بسیار چشمگیر بود و به پرباری آن افزود.

نماینده زرمبش در طی کنفرانس با ارایه مقاله­ای به متنوع بودن جامعه ایران، چند ملتی بودن کشور و تامین حقوق ملی ملت بلوچ و دیگر ملل در ایران پرداخت. تاکید بر عدم تمرکز در چارچوب نظامی فدرال در ایران و تقسیم قدرت برا اساس ملتها و نیز رعایت پرنسیپهای جهانشول دمکراسی بیشترین بخش از سخنان وی بود. با تاسف فراوان بسیاری از نیروهای اپوزیسیون باصطلاح "سراسری" علیرغم مدعی مدافع بودن دمکراسی در ایران از شرکت در کنفرانس سرباز زدند و نشان دادند که به اصل پایه­ای دمکراسی پذیرش نظرات غیرخودی (Politics of Recognition) اعتقادی ندارند و دمکراسی را بشکل سلکتیو (Selective Democracy) دنبال میکنند.
زرمبش (جنبش ملی بلوچستان-ایران)
۱۱ دسامبر ۲۰۰۶

0 Comments:

Post a Comment

<< Home