Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, December 10, 2006

تقدیر رئیس دیوان عالی کشور از جنایات جلاد بلوچستان

در قرن بیستم جهانیان شاهد تقدیر و تشکر از جنایت ، اعدام و گلوله باران در ایران هستند !!!
قدر دانی از جلاد ، تشکر از آدمکش ، تبریک به جنایتکار ، افتخار به نسل کشی !!!
اعدام نامش ایثار ، کشتار بی پناه مردم لقبش اقدام شایسته و تیرباران جوانان ، از خود گذشتگی نام گرفته است!!!
آری نکونام آخوند بدنام رژیم تاکنون بیش از 300 جوان بلوچ را محکوم به اعدام نموده و صدها جوان بدستور این جنایتکار تیرباران شده اند و هزاران جوان بلوچ بدون هیچ جرمی به زندانها انداخته شدند و همه این جوانان بدون محاکمه و بدون داشتن وکیل بدست این جلاد خون آشام محکوم شدند.
هزاران پسر و دختر یتیم و بی پدر شدند.
صدها زن جوان شوهرانشان را از دست دادند
و صدها پدر و مادر جگر گوشه هایشان را بر جوخه دار دیدند
این آخوند بدنام بر هیچ کس رحم نکرد و نمی کند و در چهره حیوانیش چیزی به نام رحم دیده نمی شود درندگی و خون خواری و سفاکی از چهره منحوسش می بارد انگار از درنده ای به دنیا آمده و بوی انسانیت نبرده و هیچ بلوچی از دست این درنده خو در امان نبوده و جنایات ننگینش سرزمین بلوچستان را رنگین نموده و آسمان زیبای بلوچستان را خونین نموده و کوههای سر به فلک کشیده این سرزمین را به گریه در آورده است .

این آخوند پلید با همه جنایاتش از سوی اربابانش مورد تائید و حمایت قرار گرفت و در برابر جنایات بی نظیرش به مژده های بی نظیری دست یافت و سران رژیم بی باکانه از جنایاتش تمجید و توصیف نمودند و او را تشویق به اعدام هر چه بیشتر و جنایت هرچه بزرگتر نمودند تا او بدون هیچ واهمه ای به جنایاتش ادامه دهد!!!
ما سال گذشته از رسانه های بین المللی در جریان شکنجه زندانیان ابوغریب توسط سربازان آمریکائی قرار گرفتیم و رژیم فاسد ایران از این خبر تبلیغات بزرگی بر علیه به اصطلاح شیطان بزرگ براه انداخت در صورتیکه فورا آن زن شکنجه دهنده محاکمه شد و از سوی سران آمریکا مورد بازخواست قرار گرفت.
ورژیمی که امریکا را شیطان بزرگ لقب داده به جای تاسف از جنایاتی که آخوند بدنام در بلوچستان انجام داده از عملکرد ایشان تشکر و قدر دانی نموده و این جنایتکار را در تداوم جنایاتش حوصله افزائی نمودند.
اما همه بدانند که جنایات این خونخوار به جای سرکوب ، ما را بیدار تر نمود و دشمن پلیدمان را بهتر به ما معرفی نمود و راه را به ما نشان داد و همه ما با پروردگارمان عهد و پیمان بسته ایم که تا آخرین قطره خونمان ، خواهیم جنگید و از خون پلید چنین آخوندهائی خواهیم ریخت تا به آزادی برسیم .
دلاور بلوچ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home