Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, December 06, 2006

سالیانه 20 هزار نوزاد در ایران می میرند


وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفته است سالیانه با مرگ و میر 20 هزار نوزاد مواجه هستیم که عمده این مرگ و میرها در هفته اول در بیمارستان رخ می ‌دهد و مشکل ما این است که در بیمارستان پزشکان پاسخ مناسبی به همراه بیمار در مورد بیماری و مراقبت ‌های اولیه نمی ‌دهند.
باقری لنکرانی به کمبودها در مراکز درمانی و بیمارستانها اشاره کرد و گفت وجود خدمات فوق تخصصی بخش مراقبت‌ های ویژه نوزادان، امری ضروری است.
وی در ادامه با اشاره به بروز سوء تغذیه در جامعه گفت در حال حاضر استان های کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان دارای بیشترین درصد سوء ‌تغذیه هستند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home