Pahra پهره

news about balochistan

Thursday, November 30, 2006


سمینار بررسی مسائل مبرم جنبش ملی بلوچستان، راهکارها و چشم
اندازهای آینده آن ، به زبانهای بلوچی و فارسی
محل برگزاری: دانشگاه لندن
به: احزاب، سازمانها ،شخصیتهای ملی و روشنفکران سیاسی بلوچ


چشم انداز وقایع سیاسی جهان پس از فروپاشی شوروی سابق، تحولات خاورمیانه،واقعه تاریخی 11 سپتامبر و حوادث و اتفاقات پس از آن از جمله در عراق و افغانستان ، رویدادهای اخیر بلوچستان شرقی ، بلوچستان غربی ،همه و همه نشانگر آنست که مجموعه نیروهای سیاسی جنبش ملی بلوچ نیازمند دوباره نگری و اتخاذ تاکتیکهای نوینی، جهت پاسخگويی به مبرمترین نیازهای مقطعی و استراتژیکی جنبش ملی بلوچستان می باشند. هم اکنون در شرایط تاریخی ای به سر میبریم که نقش و تاثیر نیروهای ملی تحت ستم بر روند دموکراسی و حصول ثبات پایدار سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان و خصوصاً منطقه خاورمیانه ،روشن تر از پیش و به امری اجتناب ناپذیر تبدیل گردیده است .

با اینکه جنبش ملی ما طی این چند سال اخیر، دارای تجارب ارزنده ای گردیده است اما با تحلیل از احزاب و سازمانهای موجود، تا این لحظه ، جنبش ملی ما دارای آنچنان حزب و جبهه فراگیری نیست تا بتواند جنبش سیاسی ما را در شرایط حساس کنونی حساستر آینده رهبری نماید،ایجاد یک جبهه فراگیر سیاسی پر توان، از مجموعه نیروها و شخصیتهای سیاسی موجود، ضرورت عینی و حیاتی است . زمان پاسخگوئی ما نیز به مجموعه مسایل پیش روی جنبش مان، تنگتر گردیده و گذشت هر روز نیاز به تسریع گامهایمان را در این راه بیش از پیش ضروری تر نموده است. با توجه به چنین درکی است که جبهه متحد بلوچستان ایران (جمهوری خواهان) جهت بررسی مسائل مبرم جنبش ملی بلوچستان ،راهکارها و چشم اندازهای آینده آن، در تدارک برگزاری کنفرانسی که با همکاری و همفکری و تبادل نظر اکثریت قریب به اتفاق همه نیروهای جنبش ملی بلوچستان فراهم گردد میباشد .

جبهه متحدبلوچستان ایران (جمهوریخواهان) در راه رسیدن به چنین خواستی، از تمامی افراد و فعالین و نیروهای سیاسی بلوچ ، روحانیون مبارز بلوچ ، نویسندکان،هنرمندان،شاعران،وبلاگنویسان وهمه تشکلات سیاسی داخل و خارج بلوچستان.....استمداد میطلبد تا در برقراری و تشکیل چنین سمیناری با جبهه متحد –جمهوریخواهان همفکری و همکاری لازم را بنمایند. باشد که از آغاز راه، در تامین گام مهمی دوشادوش یکدیگر،به خواست مشترک خویش دست یابیم.

بدین وسیله رسماَ از شما دعوت میگردد که نه تنها نظر خود را بر ضرورت چنین گردهمایی ای بلکه بر چگونگی بر گزاری آن تا به مثبت ترین دست آوردها برسیم نیز بیان دارید.
ما فکر میکنیم برای اجرای چنین کنفرانسی حد اقل دو روز لازم است و پیشنهاد میکنیم که در نیمه دوم مارچ 2007 در دانشگاه لندن بر گذار گردد.

بی صبرانه در انتظاردریافت پیشنهادها و رهنمودهای شما هستیم.

جبهه متحد بلوچستان ایران (–جمهوری خواهان)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home