Pahra پهره

news about balochistan

Friday, November 24, 2006

سخنی با علماء و ریش سفیدان بلوچستان
یاد همه ما است چندی پیش هنگامیکه چند مزدور جنایتکار رژیم توسط مبارزان جندالله دستگیر شدند علماء و ریش سفیدان منطقه بسیج شده و راهی کوهستانها شدند تا چند جنایتکار را از دست مبارزان آزاد نمایند این علماء و سرداران با رهبری سازمان جندالله ملاقات کرده بودند به قول ایشان امیر عبدالمالک در پاسخ به درخواست علماء و سرداران فرموده بود :( آیا شما که چنین مسیر طولانی و صعب العبوری را جهت آزاد کردن چند جنایتکار طی نموده اید در طول زندگی یک بار هم برای آزادی یک جوان بلوچ یا یک عالم حق گو که پشت میله های زندان به سر می برند تلاش نموده اید؟ یا اعتراضا در برابر دادگستری ، استانداری و.. تجمع نموده اید؟ و یا اعتصاب و تظاهراتی براه انداخته اید؟)
آری ما بعد از حادثه تاسوکی شاهد جنایات و تجاوزات و فشارهای فراوانی از سوی رژیم ستمگر و ظالم آخوندها هستیم روزی نیست که چند جوان ما اعدام ، گلوله باران و یا مورد ضرب و شتم قرار نگیرند از سوئی هیچ کارخانه و محل کاری برای جوانان ما وجود ندارد و از سوئی تمام مرزها بسته شده اند و بلوچستان کاملا مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته است و اگر کسی از آنطرف مرز پارچه ای و یا موزی و.. برای تامین معاش خود بیاورد گلوله باران می شود و ... در چنین وضعی سکوت علماء و ریش سفیدان منطقه واقعا تاسف انگیز است
علماء و سرداران محترم! تا کی باید سکوت کنیم و ناظر اعدام و گلوله باران جوانانمان باشیم ؟ چرا باید به چنین ذلت و خفتی تن دهیم ؟ چرا جوانان ما بی محاکمه به جوخه دار سپرده می شوند؟ و به کدامین دلیل شما سکوت پیشه نموده اید ؟ آیا منتظرید از آسمان خیر و برکت و آزادی و عدالت ببارد و چنین هرگز نخواهد شد خداوند در قران می فرماید : ان الله لا یغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. هرگز خداوند در وضع قومی دگرگونی ایجاد نمیکند مادامیکه خود بوضع خود تغییر دهند.
علما و سفید ریشان محترم ! آیا شما منتظرید حاکم عادلی بیاید و شما حق بگوئید در صورتیکه پیامبر اکرم صلی الله و علیه و سلم فرمودند: افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر افضلترین نوع مبارزه گفتن حق در برابر حاکم ستمگر می باشد و آیا سکوت در برابر ستمگران و ظالمان جائز می باشد نه و هرگز نه پیامبر اسلام صلی الله و علیه و سلم فرمودند: الساکت عن الحق شیطان اخرص کسیکه از حق گفتن طفره رود شیطانی گنگ است.من این مطلب خود را با سخن یکی از بزرگترین علمای اسلام به پایان میرسانم : آنهائیکه خیال میکنند که مسلمانند ولی باستمگریها و بیدادگریها نمی جنگند و از حقوق همه رنجدیده ها و ستم کشیده های جهان دفاع نمی کنند یا اشتباه می کنند و یا منافقند یا از اسلام چیزی نفهمیده اند.
دلاور بلوچ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home