Pahra پهره

news about balochistan

Friday, November 24, 2006گزارش کاری کمکهای مردمی جهت کمک به کودکان مبتلا به تالاسمی بلوچستان


موسسه نگاران با توجه به مشاهده وضعیت بسیار غم انگیز و دردناک کودکان مبتلا به تالاسمی بلوچستان و حقیقت پژمرده چشمان نیاز مند آنها و اینکه با معصومیتشان بدور از هیاهوهای سیاسی و من گفتنهای گروهی و فرقه ای میباشد و مهم تر اینکه به انتظار یاری و حمایت شما بوده و میباشند. اقدام به صدور اطلاعیه های مختلفی در این زمینه نموده است.و شما میتوانید با همیت والایتان چشمان نیازمند زیادی را بخصوص کودکان مبتلا به تالاسمی بلوچستان را شاد و دل خسته و بیمار کودکان را به نور صمیمیت خود امیدی دیگر برای تمدید حیاتشان ببخشید.

در شرح ذیل گزارش کاری گروه جمع آوری کمکهای اهدائی به کودکان تالاسمی بلوچستان را مطالعه میفرمایید. هدف ما از انتشار این گزارش کاری صادق ماندن اصل صداقت و اعلام بدون غرض میزان حمایت و تلاش شما برای کودکان تالاسمی بلوچستان میباشد.
از مجموع این دو اطلاعیه ای که برای یاری رساندن به کودکان مبتلا به تالاسمی بلوچستان پس از شور در انمجن حمایت موسسه نگاران و با تائید مدیر موسسه صادر و به دست شما رسید. که تا کنون:
فقط دو ایمیل به این موسسه توسط دوستانی که نام و ایمیل آنها محفوظ میباشد ارسال گردید است که ایمل اولی درخواست شماره حساب جهت واریز کمک و دومی درخواست ارسال دارو برای کودکان مبتلا تالاسمی بلوچستان بوده که در جواب این محترمان معظم و در اولین و کوتاهترین زمان نسبت به اعلام شماره حساب حهت واریز کمک و همچنین اعلام نوع دارو تا آن را به نزدیکترین کاردار اجرائی موسسه در ان منطقه تحویل نمایند. که تا کنون:

کمهای واریزی (( 0 )) و داروهای تحویلی (( 0 )) میباشد.

و تاسف آورتر اینکه تا کنون ما بیش از 47 درخواست کمک مالی و پزشکی از طرف خانوادهای نیازمند که نیاز انان طبق کارشتاسی اتجام گرفته محرز و ضروری میباشد دریافت نموده ایم و همچنین قول همکاری مستعد به انجمن حمایت از بیماران تالاسمی مبنی بر حمایت مردمی گسترده از آنان، که تنها توان ما برای یاری این عزیزان حمایت شما بوده و میباشد.متاسفانه منابع مالی موسسه هم محدود بوده و موسسه توانایی جواب گویی این درخواست ها را نداشته و ندارد.پس با عنوانی شرمنده تر و حرفی مجدد و در تجدید دو اطلاعیه سابق بار دیگر به شما عزیزان ، شما دوستان خوبمان اعلام مینماییم:
چشمان منتظر همچنان در انتظار یاری شما به این نونهالان باغ زندگانی هستند تا با کمک شما امید ناامیدشان را برای زندگی و زندماندن احیا نماییم.دوستانی که تمایل کمک و یاری به این کودکان را داشته و دارند میتوانند با ارسال درخواستشان و نوع کمکشان به ایمیل http://us.f391.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ngaran_2@yahoo.com اقدام نموده تا ما در کوتاه ترین فرصت اقدام به بررسی درخواست انها و اعلام نحوه دریافت هدیه شما عزیزان نماییم. این وظیفه ای همگانی است تا این کودکان را یاریگر باشیم.

بخش آمار و اطلاعات،بخش ارتباطات،بخش توسعه ، بخش اعضا
و مدیریت موسسه نگاران

http://www.ngaran.tk/0 Comments:

Post a Comment

<< Home