Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, December 10, 2006


سو تغذيه و فقر، برق نگاه كودكان نيكشهري را خاموش كرده است
سوتغذيه و فقر، برق نگاه كودكان نيكشهري را خاموش و طراوت و لطافت كودكانه آنها را به گلي پژمرده و خشك تبديل كرده است.
شايد باور نكنيم، اما چشمان كم سو و شب كور ،شكم‌هاي برآمده و پوست‌هاي به استخوان چسبيده زنان و كودكان اين ديار خاطره سرزمين آفريقا را در بخش "بنت" شهرستان نيكشهر در استان سيستان وبلوچستان زنده مي‌كند
هرچند بالاترين آمار سو تغذيه دركشور مربوط به شهرستان نيكشهر و به‌خصوص منطقه كپرنشين "توتان و مهمدان" اين شهرستان است اما دست‌و پنجه نرم كردن كودكان و زنان اين ديار را با فقر و گرسنگي بايد از نزديك ديد.
براستي كه قلم خبرنگار اعزامي ايرنا به بخش بنت نيكشهر قاصر ازنگارش مشاهدات دردمندي اين مردم است اماناله مردان و زنان پير، گريه كودكان نحيف و ضعيف و سكوت دردآلوده مردان جوان، اشك را بر چهره هر بيننده‌اي جاري مي‌سازد.
شايد تنها گناه مردمان آرام و صبور اين ديار ناتواني در تهيه غذا، پوشاك و اندك مايحتاج زندگي است كه كودكان آن را رنجور و مادران جوان آن را به مادران سالخورده و فرتوت بدل كرده است.
آري تعريف زندگي براي كودكان محروم بنت و دهستان توتان و مهمدان ازبدو تولد گرسنگي،بيماري و ناتواني ،تعريف خانه كپري سست وكم استقامت بدون آب وبرق است براستي چرا اينگونه است.
سري به مركز بهداشت بنت نيكشهر مي‌زنيم كودكاني را مي‌بيني كه از فرط گرسنگي و سو تغذيه پوست بر استخوان شان چسبيده و شكم‌هايشان برآمده و با نگاهي معصومانه ياري دست‌هاي توانمند را مي‌طلبد.
زن جواني را مي‌بيني كه در بهار زندگيش ياراي حمل كودك كوچك درون شكمش را ندارد و تنها ضعف و درد در اين ساليان جواني هم دم اوست با صورتي كه رنج و فرياد را در خود فرو مي‌خورد در انتظار ياري پزشك است.
بعد از مشاهدات غم انگيز علت اين همه فقر گرسنگي را جستجو مي‌كنيم و به دنبال اقدامات انجام شده از سوي مسوولان مي‌گرديم امااول نيكشهر ،بنت وتوتان ومهمدان كه نامشان بافقر و گرسنگي عجين شده كجاست.
شهرستان نيشكهر با‪ ۱۷۰‬هزارنفر جمعيت در‪ ۶۵۰‬كيلومتري زاهدان و بخش محروم و دورافتاده بنت با‪ ۸۵‬پارچه آبادي در‪ ۱۳۰‬كيلومتري شهر نيكشهرواقع است.
دهستان توتان، دورافتاده‌ترين قسمت بخش بنت و ازمحرومترين مناطق كشوراست كه به علت بعد مسافت، شرايط اقليمي و نداشتن راه مناسب، ساكنان آن از امكانات اوليه محروم مانده و به صورت بدوي زندگي مي‌كنند.
فقراقتصادي شديدوضعيت تغذيه‌اي بسياراسفناك دراين منطقه موجب شده تا اكثريت مردم آن از سوء تغذيه و بيماري‌هاي گوناگون رنج برده و اين منطقه به جزيره‌اي جدا افتاده از كشور تبديل شود.
پارسال مخابره نخستين خبر شيوع همگاني شبكوري درمنطقه توتان ومهمدان نيكشهر توسط ايرنا كه براثر سو تغذيه رخ داده بوده موجب توجه دستگاههاي مختلف حمايتي كشور به اين منطقه شد.
اعزام اكيپ‌هاي بازرسي و تيم‌هاي پزشكي ،كمك‌هاي مختلف كه همچنان ادامه دارد ازجمله اقدامات انجام شده توسط مسوولان است .
معاينات پزشكان و متخصصان كشور نشان داد كه مردم اين منطقه بلوچستان به علت فقر و گرسنگي از بيماريهاي گوناگوني رنج مي‌برند.
معاينات تيم پزشكي اعزامي از تهران حاكي از آن است كه ساكنان منطقه توتان و مهمدان بلوچستان با بيماريهايي نظير شبكوري،بيماريهاي چشمي، دهان و دندان، زنان و زايمان، داخلي واطفال دست و پنجه نرم مي‌كنند.
اين اكيپ پزشكي متشكل از متخصصان چشم از بسيج جامعه پزشكي كشور و نهاد رياست جمهوري به بخش بنت اعزام شد تا گامي براي درمان سريعتر مردم فقير و بي بضاعت شهرستان نيكشهر برداشته شود.
مدير امداد و درمان بسيج جامعه پزشكي كشور كه همراه متخصصين چشم اعزامي از تهران جهت معاينه بيماران شبكور به نيكشهر آمده مي‌گويد:در پي شيوع شبكوري ناشي از فقر و گرسنگي، با همكاري دفتر مناطق محروم رياست جمهوري هم اكنون سومين مرحله اعزام اين تيم‌ها به بخش محروم بنت و منطقه توتان و مهمدان در حال انجام است.
دكتر "فرخ مختارزاده" افزود:اين طرح بنابر درخواست دفتر مناطق محروم، جهت تسكين آلام و ارائه خدمات درماني شهرستان محروم نيكشهر و بخش فقير نشين بنت و منطقه توتان و مهمدان به اجرا درآمده است.
وي مي‌گويد:هفت و نيم سال خشكسالي متوالي وضعيت مردم را بحراني كرده است وبه دليل فقر و محروميت شديد منطقه بيماري‌هاي چشمي از قبيل شبكوري در منطقه شيوع پيدا كرده و آمار بالاي سوء تغذيه حاد كودكان اين شهرستان نشانگر فقر منطقه است.
وي افزود: با توجه به معاينات و بررسي‌هايي انجام شده، متخصصين اعلام كردند كه اين منطقه نياز شديد به خدمات بهداشتي و درماني دارد.
وي با اشاره به اينكه گروه پزشكان اعزامي در دو مرحله ‪ ۴۱۵‬نفر را ويزيت كردند خاطرنشان كرد: در مجموع ‪ ۳۳‬نفر از افراد معاينه شده نياز به عمل چشم داشتند كه در بيمارستان‌هاي ‪ ۲۲‬بهمن نيكشهر و امام علي(ع) چابهار عمل جراحي آنها انجام شد.
وي گفت: نمايندگان اتحاديه عين كسازان ايران نيز همراه اين گروه به نيكشهر اعزام شده و پس از بينايي سنجي مبادرت به‌تهيه عينك رايگان مي كنند.
مختارزاده افزود: علاوه برخدمات تخصصي چشم پزشكي دراين طرح، متخصصين زنان، اطفال، داخلي و دندانپزشكان نيز ‪ ۴۹۲‬نفر بيمار را معاينه كردند.
وي اضافه كرد: طرح اعزام متخصصين ومعاينه بيماران به مدت شش ماه به صورت رايگان تا رفع نياز كامل مردم منطقه ادامه خواهد داشت.
وي با بيان اينكه بيماران روستايي منتقل شده به بخش بنت نيشكهر در همان مركز معاينه شده و درصورت نياز به خدمات تكميلي در چابهار ،زاهدان و تهران سيكل درمان ادامه خواهد يافت .
به گفته وي استقبال چشمگير نيروهاي داوطلب متخصص و فوق تخصص تهراني جهت حضور در بخش بنت، انگيزه گروه را جهت اجراي اين طرح در ساير نقاط محروم كشور مضاعف كرد.
مدير شبكه بهداشت ودرمان شهرستان نيكشهر نيز با بيان اينكه درپي تشخيص شبكوري اواخر سال گذشته معاينه از مردم بخش محروم بنت همچنان ادامه دارد، گفت:گروه دوم پزشكان اعزامي از بسيج جامعه پزشكي و دفتر مناطق محروم رياست جمهوري با همكاري دانشگاه علوم پزشكي زاهدان براي جراحي بيماران چشم و معاينه بيماران نيازمند در منطقه بنت مستقر شده است.
"عليرضا دادگر" افزود :تعداد ‪ ۳۳‬بيمار در بيمارستانهاي ‪ ۲۲‬بهمن نيكشهر و امام علي (ع) چابهار توسط متخصصان عمل جراحي و ‪ ۲۵۵‬نفر در مركز بهداشتي درماني بنت معاينه و بينايي سنجي شده اند.
وي ادامه‌داد: معاينات نشان داد ازاين تعداد ‪ ۲۰‬درصد مبتلا به‌آب مرواريد، ‪ ۳۷/۹‬درصد نيازمند به عينك، ‪ ۴/۱‬درصد دچار حساسيت‌چشمي، ‪ ۴‬درصد لك قرنيه، ‪ ۷/۱‬درصد ناخنك، ‪ ۳‬درصد انكسار ديد، ‪ ۰/۸‬درصد انحراف چشم، ‪ ۲/۶‬پير چشمي، ‪ ۰/۴‬پارگي شبكيه، ‪ ۰/۸‬درصد آب سياه و ‪ ۰/۴‬درصد انسداد مجاري اشك در اين بيماران تشخيص داده شد.
اين مسوول اظهارداشت: ازاين تعداد ‪ ۲۱/۵‬درصد مراجعين نيازمند دارو و ‪ ۷۸/۵‬درصد به عمل‌هاي جراحي خاص نياز داشتند.
دادگر بابيان اينكه اغلب بيماران به دليل فقر مالي ودسترسي نداشتن به مواد غذايي كافي و مراكز درماني با بيماري‌هاي مختلف دست و پنجه نرم مي‌كنند افزود: تجهيز مركز بهداشتي درماني بنت براي ارايه خدمات به بيماران چشمي ضروري است.
وي گفت:لازم است تا داروهاي مورد نياز متخصصان (چشم، دهان و دندان، زنان و زايمان، داخلي و اطفال) اعزامي از تهران نيز براي كمك به درمان بيماران اين شهرستان تامين شود.
فرماندار شهرستان نيكشهر نيز گفت: با توجه به وضعيت نامطلوب تغذيه در سطح وسيعي از روستاهاي شهرستان و شيوع بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه و عوارض و صدمات ناشي از آن به ويژه در بين مادران و كودكان، نيازمند پيگيري اساسي و ريشه‌اي است.
"نبي‌بخش داوودي" گفت: مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده توسط وزارت بهداشت و درمان درسال‌هاي اخير وضعيت اسفبار تغذيه در شهرستان محروم نيكشهر را تاييد كرده است.
وي گفت:باپيگيري دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت و درمان‌وآموزش پزشكي تاكنون مسوولاني از دفتر مناطق محروم‌رياست جمهوري ، كميته امداد، هلال احمر و ديگردستگاهها براي رسيدگي درشهرستان نيكشهرحضوريافته‌اند.
وي افزود:وضعيت معيشتي مردم و سوء تغذيه در نيكشهر بررسي ومسوولان بازديدكننده با مشاهده وضعيت اسفبار معيشتي خانوارهاي روستايي آمادگي خود را براي هر نوع همكاري اعلام نمودند.
داوودي، نتيجه معاينه و بررسي‌هاي انجام شده را بيانگر عمق محروميت و سوء تغذيه دانست و اظهار اميدواري كرد: با همكاري همه جانبه مسوولين شهرستان،استان و كشور قدم‌هاي اساسي در راستاي رفع محروميت‌هاي موجود، برداشته شود.
معاون برنامه‌ريزي فرمانداري شهرستان نيكشهر مي‌گويد: خشكسالي، فقر، درآمد كم و ناكافي خانواده‌ها و دسترسي نداشتن به غذاي مناسب از مهمترين علل بروز سوء تغذيه شديد در كودكان نيكشهري است .
"خدابخش رييسي" با بيان اينكه فقر و گرسنگي مردم تا زماني كه كار اساسي و زيربنايي صورت نگرفته، حل نخواهد شد گفت: كمك‌هاي كميته امداد و ديگر ارگانهاي حمايتي با توجه به فقر حاكم بر منطقه ضروري است اماجوابگو نيست.
وي، فراهم كردن زمينه‌اشتغال در ميان خانواده‌هاي فقير و ارايه وام‌هاي بدون بهره را از راههاي نجات مردم نيكشهر از فقر و رسيدن به خودكفايي ذكر كرد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home