Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, October 04, 2006

بسمه تعالی

سازمان جندالله ایران اظهارات نقل شده به قول منبعی از وزارت خاجه انگلیس را در روزنامه گاردین مبنی بر نزدیکی و روابط این سازمان با حرکتهائی نظیر طالبان را به شدت تکذیب می نماید.
با توجه به همسایگی ایران با افغانستان مسیر ترانزیت مواد مخدر طبیعتا از مسیر بلوچستان به نقاط دیگر دنیا صورت میپذیرد و این نکته انکار ناپذیر است که از بدو انقلاب ایران بنابر مشکلات و فشار اقتصادی مردم قاچاق مواد مخدر در منطقه بلوچستان صورت میگیرد و طبق نظر جرم شناسی جامعه شناسان قانون کیفری غلط رژیم سبب شده که به این امر دامن زده شود و جامعه به فسادی روز افزون کشیده شود و رژیم آخوندی ایران از این نکته بهره برداری نموده و می نماید که جلوه جنبشهای مردمی را نزد هم میهنان و جهانیان مخدوش گرداند و همچنین با توجه به اینکه بلوچستان در سه کشور افغانستان، پاکستان و ایران قرار داشته علاوه بر نیروهای پشتون و تاجیک از قوم بلوچ نیز در گروه طالبان هستند و نیز نکته دیگری که حایز اهمیت است مردم این مناطق اکثر سنی مذهب می باشند و با همسایه بودن و یا از یک دین تبعیت کردن دلیلی بر داشتن مرام و نزدیکی این سازمان با گروه طالبان نمی باشد.
همانطور که سازمان قبلا اعلام نموده است و اکنون بر آن مصر می باشد این سازمان هیچ گونه وابستگی و نزدیکی با گروه طالبان نداشته و ندارد و حتی از لحاظ فکری و فیزیکی در مغایرت با آن می باشد و علیرغم این نکات سازمان بر عکس این گروه همیشه خواستار ارتباط و نزدیکی با سازمانهای بین المللی مدنی بوده و است و در مکاتبات ،مذاکرات و روابط خویش با بسیاری از این سازمانها مواضع خویش را روشن نموده است.
طبق اساسنامه سازمان جندالله ایران ،این سازمان خواهان براندازی رژیم ایران بوده و در کنار سایر اپوزیسیون مردمی ایرانی معتقد به مبارزه برای نابودی نظام فعلی و جایگزینی نظامی است که در آن حقوق کلیه هم میهنان ایرانی اعم از حقوق اقلیتهای قومی ، مذهبی و حتی اقلیتهای دینی مسیحی و یهودی ، زرتشتی و بهائی رعایت گردد و این فزون طلبی نیست بلکه بر طبق منشور حقوق بشر هر قومی حق تلاش برای احقاق حقوق پایمال شده خویش دارد.
سازمان معتقد است ، که علاوه بر فعالیت سیاسی و مسالمت آمیز قوه قهریه نیز برای ضربه زدن به این رژیم جور و فساد ضروری است و بدیهی است که در صحنه مبارزات جنبشهای مقاومت و آزادیبخش مردمی رژیمهای توتالیتر مثل ایران از انواع ترفندها در خدشه دار نمودن چهره این جنبشها استفاده میکنند و حتی در این امر از نویسندگانی سود جو و مغرض نیز استفاده می نمایند.
و این مقاله منتشر شده در گاردین هم از همان توطئه های رژیم در بدنام نمودن سازمان است که هر بار با رنگی طالبانی، القاعده ای و آمریکائی از وزارت اطلاعات رژیم آخوندی ایران صادر میگردد.
و بجاست که اشخاص حقیقی و حقوقی، کشورهای غربی همچون انگلستان که خود را علمداران توسعه عدالت ،دموکراسی و حقوق بشر می دانند و نیز رسانه های ارتباط جمعی معتبری همچون گاردین در مورد صحت و سقم مسائل بیشتر تفحص و توجه نمایند تا ناخواسته ناشر و مجری اینگونه اکاذیب و توطئه های رژیم نگردند.
سازمان بارها به نهادهای مدنی بین المللی که با آنان در ارتباط می باشد اظهار داشته است اگر فضای سیاسی حاکم بر ایران اجازه فعالیت به جنبشها و احزاب مردمی، مطبوعات و دگر اندیشان برای فعالیت آزادانه را می داد ،هرگز سازمان گرایش در به دست گرفتن اسلحه از خود نشان نمی داد و تلاش سازمان همیشه بر این امر بوده و است که اصلاحاتی در راستای قوانین و اصول بین المللی شناخته شده در جنبش و ساختار سازمان پدید آورد.
در هر حال سازمان در استفاده از قوه قهریه همیشه سعی داشته است که مرتکب اشتباهات و تندرویهای حرکتهای پیشین در منطقه نشود و طبق موازین و اصول جنبشهای مقاومت و آزادیبخش مردمی عمل نماید.

سازمان جندالله ایران

0 Comments:

Post a Comment

<< Home