Pahra پهره

news about balochistan

Friday, September 29, 2006

نیروهای انتظامی رژیم سه جوان بلوچ را در شهرستان نیکشهر کشتند
رژیم خونخوار اسلامی حتی در ماه مبارک رمضان هم , از نسل کشی و کشتار در بلوچستان دست بر نمیدارد و باز خون سه جوان دیگر از جوانان بلوچ توسط نیروهای انتظامی آن ریخته شد. همچنین در هفته گذشته دستگاه قضایی رژیم هفت نفر را با اسامی عبدالعلی بلوچ , محمد شیبک , شاه محمد بارکزهی , نادر ریگی , علی کریمی , غلام کوهکن و خدامراد لشکرزاده را در این منطقه بعنوان قاچاقچی مواد مخدر اعدام نمود

0 Comments:

Post a Comment

<< Home