Pahra پهره

news about balochistan

Tuesday, September 26, 2006

آقا شهریاری نماینده متعصب دولت در زاهدان که دارای ایده ای فارسیسم و شیعیسم افراطی است و همیشه سعی داشته چهره ای زشت و نادرست از ملت شریف بلوچ در پیش سردمداران رژیم استبدادی به تصویر کشد
کشد اما متاسفانه یا خوشبختانه با ظهور حرکت مبارزاتی جندالله و انجام چند عملیات موفقیت آمیز و تاثیر عمیق آن بر ملت ستمدیده بلوچ اهداف آقای شهریاری و امثالش به خطر افتاد و الان دست گدائی پیش سرداران بلوچ دراز کرده و برای جلوگیری از فعالیتهای حرکت زبان التماس و زاری گشوده و در این راستا چند روز پیش همایش سران قبائل و طوائف استان برگذار کرده و خود آقای شهریاری سخنانی بر زبان آوردند که همه میدانند حقائق عکس سخنان ایشان میباشد و بنده آن واقعیتها را بیان میکنم:
آقای شهریاری نماینده دولت نه مردم در همایش سران قبائل و طوائف استان از وحدت و همدلی مردم مسئولان و نخبگان فرهنگی به عنوان مهمترین عامل بهره وری و رشد استان نام برد!!!اما واقعیت به نظر شهریاری چنین است :وحدت و همدلی مردم و مسئولان و نخبگان فرهنگی مهمترین عامل بهره وری و رشد سیستانیها در استان است
وي افزود: متاسفانه برخي عوامل استكبار با ترفندهاي مختلف سعي دارند چهره استان را منفي و عقب افتاده جلوه دهند!!!
و اما حقیقت : متاسفانه برخی عوامل استبداد مانند شهریاری سعی داشته و دارند چهره استان را منفی و عقب افتاده جلوه دهند.
نماينده مردم زاهدان در مجلس گفت: طوايف و قبايل مختلف استان بايد با اتحاد و همبستگي، حركتهاي ضد اسلامي برخي عناصر استكبار را خنثي كنند.
ولی باید چنین میگفت: طوائف و قبائل مختلف استان باید با اتحاد و همبستگی حرکتهای اسلامی عبدالمالک که بزرگترین مانع در نابودی ملت بلوچ میباشد را خنثی کنند.
شهرياري همچنين نقش مردم شيعه و سني استان در دفاع و حراست از دستاوردهاي انقلاب را مضاعف عنوان كرد.
اما حقیقت :شهریاری همچنین نقش مردم شیعه و سنی استان را در دفاع و حراست از دستاوردهای انقلاب و درقبال آن سرکوب ملت بلوچ و سنی را دلیل مضاعف ظهور مبارزات عنوان کرد.

وي بيان كرد: راه‌اندازي قرارگاه عملياتي حضرت رسول اكرم(ص) در استان عاملي مهم در ارتقاي امنيت و آسايش عمومي مردم بوده است!!!!!!!
اما واقعیت: راه اندازی قرار گاه عملیاتی حضرت رسول اکرم (ص) در استان عاملی مهم در کشتار و ایجاد ترس و وحشت در بین مردم بوده است.

وي گفت: تلاش بر اين است تا ضمن برقراري امنيت، از مرز به عنوان فرصت براي تامين معاش و معيشت مردم استفاده شود!!!!!!
اما هدف اصلی: تلاش بر این است تا ضمن برقراری امنیت با برداشتن ملت بلوچ و سرکوب آنان از مرز به عنوان فرصت برای تامین معاش و معیشت سیستانیها استفاده شود.
این بود سخنان شهریاری و فرقش با واقعیتها اما آقای شهریاری که با تکیه بر قدرت اربابان فاشیستش بر ملت بلوچ میتازد بداند امروز دیگر آن روز نیست که زور میگفتند و هر چه دلشان میخواست با ملت مظلوم بلوچ میکردند امروز ملت بلوچ و بویژه جوانانش بیدار شده و خود را دریافتند و دیر یا زود که آن دیر هم دیر نیست ملت بلوچ درس عبرتناکی به ایشان خواهد داد و در دادگاه عدالت بلوچستان امثال شهریاری و اربابانش محاکمه و به سزای اعمال ننگین خود رسیده و در زباله دان تاریخ ریخته خواهند شد و ملت بلوچ خود تعیین کننده سرنوشت خود خواهند بود به امید آن روز
www.delavar32.blogfa.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home