Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, October 08, 2006

یعقوب مهرنهاد دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت:
ورود زنان به شورای مرکزی را به فال نیک میگیریم و با این ترکیب به آینده ای بهتر برای فعالیت بیشتر وبهتر امیدوارتر وخوشبین تر هستیم
روابط عمومی انجمن جوانان صدای عدالت: منتخبین جدید شورای مرکزی انجمن جوانان صدای عدالت با رای اکثریت قاطع برای سومین بار آقای یعقوب مهرنهاد را به عنوان دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت برگزیدند .در این جلسه آقای مهرنهاد با بیان این مطلب که در اولین دوره شورای مرکزی درصد حضورزنان درانجمن صفر بود وما با تلاش فراوان در مرحله دوم توانستیم آن را تا حد کاندیداتوری سه نفر از چهارده کاندیدای دوره دوم افزایش دهیم ؛افزود:خداوند را سپاس می گوئیم که به ما توفیق داد در مرحله سوم تعداد زنان را به نقطه برابر با مردان در انجمن برسانیم که از شانزده کاندیدای شورای مرکزی هشت نفر از آقایون وهشت نفر از خانمها حضور داشتند و ورود آنها را به شورای مرکزی به فال نیک میگیریم و با این ترکیب به آینده ای بهتر برای فعالیت بیشتر وبهتر امیدوارتر وخوشبین تر هستیم .همچنین روابط عمومی انجمن جوانان صدای عدالت ضمن تشکر از فعالیتهای اعضای شورای مرکزی قبلی اعلام کرد : از همکاری داوطلبانه آقایان 1-محمدامیربراهوئی2-فرهاددینارزهی3-امان الله مقیمی 4- یحیی شه بخش 5- یعقوب ریگی اعضای سابق شورای مرکزی قدردانی نموده وبرای اعضای شورای مرکزی جدید آرزوی توفیق خدمت بیشتر به همنوعان را از خداوند مسئلت می نماید.لازم به ذکر است طبق اساسنامه انجمن جوانان صدای عدالت پس از انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی توسط مجمع عمومی اعضای
سابق که به نوعی یا در انتخابات جدید شورای مرکزی شرکت ننموده اند ویا رای نیاورده اند از شورای مرکزی کنار گذاشته خواهند شد و هیچگونه مسئولیتی تحت عنوان عضو شورای مرکزی در انجمن نخواهند داشت

0 Comments:

Post a Comment

<< Home