Pahra پهره

news about balochistan

Friday, October 06, 2006


جنایت هولناک و نابخشودنی رژیم (گزارشی از خبر تجاوز به ناموس بلوچ)
چه بنویسم ، قلم را یارای نوشتن نیست ، گلویم را بغضی بس سنگین گرفته ، انگشتانم می لرزند ، تپش قلبم به آخرین سرعت رسیده ، گونه هایم را اشک خشم خیس نموده ، و تمام وجودم می لرزد.
آری شنیدن این خبر وجودم را تکان داد و سراسر وجودم خاکستر شد ،به خود گفتم کاش از مادر نمی زادی و کاش نشانی از جسمت در این کره خاکی نبود و کاش قبل از این مرده بودی و کاش اصلا از نیستی پا به هستی نمی گذاشتی تا گوشهایت به این همه ذلت و خواری و ستمدیدگی ملتت هرگز آشنا نمی شد.
خبری که از مرگ عزیزترین هایم دردناک تر بود ، خبری که وجودم را نابود کرد و وجدانم را شعله ور ساخت.
این خبر کوههای بلوچستان را پاره پاره می کند ، در بیاباهای بلوچستان شکاف ایجاد می نماید و چشمه هایش را می خشکاند ، آه پدران و ناله مادران را به آسمان می رساند و سرزمین بلوچستان را به لرزه در می آورد.
خبری وحشتناک ، لرزاننده ، نابود کننده ، زجر آور ، درد آور و خشم آفرین که برای بلوچ هیچ مصیبتی در دنیا المناک تر و هولناک تر از این خبر نیست و نمی باشد.
فاجعه ای مرگ آور و هولناک که تاریخ ملت بلوچ هرگز با آن آشنائی نداشته و ندارد اما چه کنم که امروز بر سر این ملت غیور و با شرف از سوی دژخیمان زمان ،آخوندهای کثیف و سگهای حزب اللهی شان آمده است هر چه سعی می کنم این خبر آسمان شکاف را بنویسم اما انگار غیرتم من را از نوشتنش باز می دارد چه کنم که این بار غیرت و عزت بلوچ را نامردانی پست فطرت و پلید به مبارزه طلبیدند و فاجعه رخ داده است و به ناموس بلوچ تجاوز شده است .
آری طبق اطلاعات موثق از منطقه چند روز پیش سه دختر دانش آموز بلوچ که جهت ملاقات با دوستشان از خانه خارج شده بودند توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده و دامن پاک و شریفشان توسط خوکهای سپاه ، این جلادان بی ناموس لکه دار گردید اما از آنجائیکه نزدیکان و اقوام آنها انسانهائی غیور و حساس بر ناموس می باشند مانع انتشار این خبر شدند و این خبر بین نزدیکان این سمبلهای طهارت و پاکی و عزت و غیرت که حریم عفتشان را مرزی نبود محصور ماند و توسط یکی از نزدیکانشان به اطلاع بنده رسید و من با دلی خونین این تجاوز ننگین را به سمع جهانیان و ملت غیور بلوچ می رسانم و از همین جا اعلام می کنم که ما جوانان بلوچ دیگر توان شنیدن چنین رخدادهای جنایت کارانه را نداریم و حاضریم جان خود را تقدیم عزت و عظمت خواهرانمان نمائیم.
ما این بار سکوت نخواهیم کرد که باز چنین بی شرمانه شاهد تجاوز اهریمنان بی شرم به عزت و ناموسمان باشیم ، ما در این راه سرزمین بلوچستان را با خون خود معطر نموده و جای جای بلوچستان را با خون کثیف نامردان روزگار رنگین خواهیم کرد و به این حیوان صفتان پلید خواهیم فهماند که تجاوز به عزت و ناموس بلوچ چه بهای سنگینی دارد.دلاور بلوچ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home