Pahra پهره

news about balochistan

Thursday, October 05, 2006


اشرار ؟

آن جنایتکارانی که جنایت پیشه شان بوده
آن غارتگرانی که دین ،خاک ،عزت وناموس مردم غارتشان بوده،
آن فریبکارانی که فریب آله کثافت کاریهایشان بوده
آن بی دینانی که دین آله پوشش ظاهرشان بوده ،
آن چپاولگرانی که شعور و غیرت مردم را به چپاول بردند،
آن ستمگرانی که چهره ستمگران و سفاکان تاریخ را با اعمال ننگین خود سفید کردند
و آن شرورانی که شرارت را هم شرمنده شرارت خود کردند
آری دارم از آن جانیانی سخن می گویم که با انقلابشان همه چیز مردم را تخریب و منهدم کردند
آنهائی که به جای آزادی بردگی ، ذلت ، خفت ، سرکوب ، وحشت ،اعدام ،گلوله بارن ،توهین،تحقیر و.....برای ملت ما به ارمغان آوردند
آری آنها همه چیز ما را به یغما بردند ما ملت بلوچ که دارای هویت بویژه خود بودیم و از خودمان سرزمینی بنام بلوچستان داشتیم با فریبکاری و مکاری این مکاران داریم از هویت و سرزمینمان محروم میشویم .
آنها ما را در سرزمین خودمان شهروند درجه سوم قرارداده و با زورگوئی بر ما حکم میرانند.
آنهائی که آزاد زیستنن را و آزاد اندیشیدن را بطور کلی از ما سلب نمودند
آنهائی که جوانان بلوچ را در بربر چشمان مادرانشان تیرباران کردند
هزاران جوان بلوچ زیر شکنجه آنها جان خود را تسلیم جان آفرین کردند
آنهائی که چادر پاک زنان با حیا و غیرتمند بلوچ را با وجود کثیف و ننگینشان لکه دار کردند
آنهائی که تمام راههای شرافتمندانه زندگی را بر ملت شریف بلوچ بسته اند تا بهتر بتوانند نابودش کنند
در چنین وضعی آشفته و اسفبار که ظلم و ستم ، تجاوز و بیعدالتی به نهایت رسیده جوانانی از این خاک دیگر ادامه این وضع اسف انگیز را تحمل نمی کنند و برای بقا خود دست به اسلحه می برند و تعدادی از این حیوانات خونخوار و جنایتکار را به درک واصل میکنند بلافاصله واویلایشان در می آید ایها الناس ،مولویها ،سردارها بجنبید که اشرار و عوامل اسرائیل و امریکا و دشمنان اسلام دارند امنیت را به هم میزنند !!!
واقعا خجالت نمی کشند !!!
جنایات و عملکرد خود را فراموش کرده اند که هر روز مشغول درست کردن یک دسیسه جدید برای تضعیف و نابودی این ملت هستند !!!
پستی و رذالت را هم حدی و اندازه ای است
اشرار به کسانی میگویند که شرارت میکنند و شرارتی که مسئولان رژیم تاکنون در حق مردم بلوچ کرده اند نمونه اش در هیچ جای دنیا حتی در همان فلسطین به چشم نمی خورد .
آیا آن جوانان پاکیزه و صالحی که همه مردم به شرافت و عظمت آنها اذعان دارند و در برابر شرارت شما بدطینتان تاریخ بپاخواسته اند اشرارند و شما سفاکان زمان اخیار ؟؟ نه هرگز نه
دیگر بس است، تحمل و صبر هم اندازه ای دارد از این به بعد شما اشرارهای حکومتی بدانید که ملت بلوچ با ایثار بیدریغ خون خود از کرامت و دین و سرزمینش دفاع خواهد کرد و این یک دفاع جدی خواهد بود که تحت رهبری قاطع و آشتی ناپذیر امیر عبدالمالک قهرمان ، این فرزند امید ساز و برومند بلوچستان تا گسستن تمامی زنجیرهای غلامی و بردگی و رسیدن به سیادت ملی و عزت کلی و برقرار کردن حکومت قانون در سرزمین جنگل گونه و بی قانون بلوچستان که امروزه محلی برای ترکتازی و نمایش قدرت مشتی حیوان وحشی شده است ادامه خواهد یافت.زنده باد بلوچستان برای ملت بلوچ نه برای دیگران
دلاور

0 Comments:

Post a Comment

<< Home