Pahra پهره

news about balochistan

Friday, November 03, 2006

اوضاع عمومی شهر عشق زاهدان
زاهدان اين روزها کمی غير عادی تر از روزهای معمولی شده.حضور مامورای کلاه کج
و ماشينهای الگانس و لندکروز نيروی انتظامی و حضور پر شمار مامورای قرارگاه
محمد رسول الله به شهر چهره ديگه ای بخشيده.گير دادن مامورا به ماشينهائی که
سرنشين های بلوچ داره و بازرسی اونها هم ديگه عادی شده.پيش بلوچها که می
شينی ميبينی دارن از زابليها به خصوص دهمرده و شهرياری بد می گن و خط و
نشون می کشن.پيش زابليها می شينی می بينی ميگن هر چی سر بلوچها بياد
حقشونه و بايد حقشونو گذاشت کف دستشون.خلاصه اوضاع عجيبيه ....همه با
استرس می رن بيرون و احساس نا امنی تو شهر موج ميزنه.....خلاصه بگم عشق
تو شهر عشق از بين رفته......براش دعا کنيد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home