Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, December 17, 2006


بپا خیز! بپا خیز ملت بلوچ

ای پسربلوچ وای دختربلوچ بپاخیز،بپاخیز؛وقت تنگ است،ددان و دژخیمان درکمینند و
شغالان به جانِِ نیمه جان سرزمین بهترازجانمان افتاده اند.دیگراندکی درنگ جایزنیست،
خواب را زدیدگان باید زدود ودست در دست باید فشرد،عزم را جزم باید نمودولباس کهنه
جور،عقب ماندگی وتحجر را باید درید تا ملّت خویش را رهنمون منزلگه امید گردانی .

بپاخیز پسر بلوچ ،بپاخیز دختر بلوچ ؛ شمایید که فانوس راه پدران خسته و مادران
صبورید.این شمایید که پرچمدار کارزار ستیز با بیداد و ستمید.آگاه باش،آگاه باش که تو
می توانی با فریادی آکنده از بغض ،به بلندای تفتانِ جاویدان صبور و گستره ای به پهنای
دریای همیشه نیلگون بلوچستان ،مشعل ترقی ،عزت و سرفرازی را در دست گیری و راه
را برای آیندگان هموار نمایی و نام خود و ملت خویش را بر سرسرای تاریخ حک نمایی.

بپاخیز ،بپاخیز ای پسر بلوچ و ای دختر بلوچ ؛ بنای جهل و جور را باید برافکند ،
استعمار و استثمار را باید خانه نشین کرد ، و نیز موریانه صفتانی که از اندرون به تاراج
و چپاول فرهنگ ، عزت و وجود ملت پرداخته اند و تیشه بر ریشه خویش می زنند را به
دستان پرتوان عدالت سپرد. .

این را بدان وقتی که شما قدم در راه گرفتن حق حاکمیت خویش نهید کسی را یارای
ایستادگی در برابرتان نخواهد بود ، خواه بیگانه ای باشد و خواه دوستنمایی در قمیص
تزویر و ریا و شما همچون پتکی خواهید بود بر سر آن نامردمان. .
بی شک آنروز فرا خواهد رسید. .
روز سربلندی و آزادگی. .
بپاخیز ، بپاخیز... .

نویسند: شہ بخش
3 Comments:

Blogger naserbaluch said...

سلام امیدوارم که باهمفکری به جمهوری دمکراتیک برسیم

12:33 PM  
Blogger balochestan said...

سلام برادر
وبلاگ بسیار زیبائی دارید لطفا به منصورزندگی هم یه سر بزنین
www.balochegap.blogfa.com

11:46 PM  
Blogger dustaq said...

در حالیکه خانواده ودود اسدی، دانشجوی بازداشتی و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اردبیل، هیچ اطلاعی از محل نگهداری وی نداشته و تمامی تلاش ها و مراجعه های آنها به مراجع قضایی و امنیتی بدون پاسخ مانده و تهدید شده اند که نبایستی موضوع وی را عمومی کنند، وی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

هنوز هیچ اتهامی برای ودود اسدی به خانواده وی اعلام نشده است.

ودود اسدی در حال حاضر دانشجوی زمین شناسی دانشگاه آزاد رشت می باشد. پیش از این وی، دانشجوی دانشگاه آزاد اردبیل بود که به عنوان دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه و مدیر مسئول نشریه دانشجویی “سحر” فعالیت می کرد. وی روز ۱ مرداد در منزل خود در شهر رشت توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است.

نیروهای امنیتی به هنگام بازداشت، ضمن تفتیش خانه، کامپیوتر، کتابها، سی دی ها، آلبوم عکس، فیلم عروسی و دفترچه یادداشت های شخصی وی را نیز با خود برده اند.

اسدی قبلا نیز به دلیل شرکت در تظاهرات تبریز، متعاقب سلسله اعتراضات مردم آذربایجان در خرداد ماه ۸۵، بازداشت شده بود
ساوالان سسی

10:24 AM  

Post a Comment

<< Home