Pahra پهره

news about balochistan

Tuesday, August 22, 2006

Jaar!

Droht

Balochistanay dohd u rabeydagi gal maan Boras, Swedena, gohn chunt deger rabedagi galay hamkaari u madata delmaanag int ki yak saaz u zeymali diwaan u maraageshey barjaah bedaarit.

Maan ey zemali diwaana Gulbaangay saaz u zeymali muchchi ( Wajah Rostam Lashari gohn wati hamraahan ) wati izm u hunara peysh kant u diwaanay bahr zirohkaan shaat kant.

Diwaanay wahda Balochistanay rabeydagi gal yak chader u gedaamey ham jant ki maan ey gedaama balochi puch, aks u nedaarag, kitaab, u deger balochi dazhunari chizaan pa gendukk kanohkaani waasta eyr kant.

Pa ey diwaan u muchchiay sohbin u kaamyaat kanagacha shumaa dohstenaakeyn guhaar u braataan dazbandi int ki hammuk jaawar u haalata maan ey diwaana bahr bizoor it u wati ey diwaana sohbin kan it, parchey ki yakey pattra gwaat baart!

Pa diwaanay bahr ziraga blit pakaar nahint u ey diwaana maan Borasay markaza barjaah bit ki hamukk kas bahr zurt kant.

( Delgohsh: Agar hawaa hawri bit cha shumaa dazbandi int ki pa wat chatr hamraah biyaar it.)


Wahd: 26/08/2006 Shambeh; Idaar: 11-16
----------------------------------------------------------------------------
Gulbaangay zeymali diwaan; Idaar: 14-16
----------------------------------------------------------------------------
Neshaani: Stora Torget, Boras, Sweden
Email: dehanig@gmail.com
Tel. + 46 (0) 70 43 88 94 0

Shumay rahchaar, Balochistanay rabeydagi gal Boras Sweden

Washaatk it.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home