Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, October 04, 2006


سواس چیست؟
سواس نام دمپاییهای مردان در بلوچستان قدیم بوده است. این دمپایی ها از برگ نوعی درخت خرما که در منطقه سرباز یافت می شود ساخته می شوند. که فکر میکنم اسم برگهای آن ،،ریدَگ،، می باشد بلوچها در قدیم از این دمپاییها استفاده می کردند که در همه جا به پایشان بود این دم پایی ها بسیار حکم است و سیخ و تیغ به راحتی در آن فرو نمی رود. همون طور که در تصویر می بینید این دمپایی ها بسیار ساده می باشند اما استوار همانند خود مردمان این دیار که اکثرشان همین طور ساده و استوار بوده اند. امروز با وجود انواع و اقسام دمپاییهای دیگر کسی از این دمپاییا سراغی نمی گیرد حتی پیرها . شاید اگر امروز ما کسانی را با این پوششها ببینیم تعجب بکنیم.
ولی با این حال یک روز من در چاه بهار یک نفر را دیدم که از این سواسها پوشیده بود که نظرم رو جلب کرد و به نظر من نمی رسید که آدم آنقدر فقیری باشد که نتواند دمپاییهای مد روز بخرد ولی با این حال سواس پاش بود. و به نظر می رسید که به میراث گذشتگان علاقه مند بود و یا اصلا دوست داشته از سواس استفاده بکند. البته این رو هم بگم که هستند هنوز کسانی در گوشه و کنار که از این وسایل قدیمی استفاده می کنند اما کمتر به نظر می رسند و کمتر دیده می شوند.
سلیمان برهمند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home