Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, October 18, 2006


دعام کنید عزیزان سخت محتاجم
من بر گشتم اما متاسفانه یک سری مشکلاتی دارم که قادر به نوشتن نبودم!!!
دلم می خواهد این بار زنان بلوچ عزیز بیشتری در اینجا حضور پیدا کنند
زنان بلوچ امروزه با گذشته می دانیم که تفاوت های فراوانی وجود دارد اگر می خواهید مادری نمونه باشید باید در جامعه حضور داشته باشید تا بتوانید فرزندان خود را درک کنیدتا با درک متقابل مادر و فرزند باعث پیشرفت هر چه بهتر فرزندتان باشید باید در جامعه حضور داشته باشید تا بهتر بتوانید همسر خود را بشناسید و به خواسته هایش جامه عمل بپو شانید باید بتوانید پاسخ گوی خواسته های همسر خود باشید اگر شما زن و مادر نمونه ای باشید برای خانواده خود بدانیدد گام بزرگی برای پیشبرد بلوچستان بر داشته اید...

از عزیزانی که کامنت گذاشتند و پاسخی دریافت نکرده اند معذرت می خواهم مطمئن باشید که قادر نبودم انشا الله در اولین فرصت از شرمندگی شما عزیزان در می آیم اگر عمری باقی بود.
درپاسخ برادر مجاهد:
نمی دانم چرا من با ایده و افکاری اینچنینی سخت مخالفم ای کاش با دید عمیق تری نگاه می کردید و حقایق را بهتر و فراتر از آنی که هستند می دیدید برادر من حیف جوانی چون شما نیست که سعی نمی کند بفهمد دوای درد من و تو اسلحه و گلوله نیست کاش می توانستم آنچنان بلند فریاد بر کشم که همه و همه آنهایی که در اینچنین راههایی گام بر می دارند بدانند که راههای بهتری هم هست کاش می دانیستید که بلوچ کیست که همانا شما اجدادتان زاده ی آن بلوچی نیست که در تصور داریداگر اجداد خود را ما بهتر و آنطور که بوده اند می شناختیم امروزمی دانستیم که اسلحه بدست گرفتنمان توهمی خطاست ((بیایید دلمان برای ملت بلوچ بتپد نه فقط طایفه خودمان))
نوشته توسط افسانه بانوی بلوچ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home