Pahra پهره

news about balochistan

Monday, November 06, 2006


در طول دوران خشکسالى به حل مشکلات دامداران سيستان و بلوچستان توجه نشده است
زاهدان- خبرنگار رسالت:
عدم توجه دولت به حل مشکلات دامداران در طول 9 سال خشکسالى موجب گرديد تا دامدارى در بخش‌هايى از سيستان و بلوچستان به کلى از ياد برود و دامداران براى تامين معيشت حرفه چندين قرنى اجداد خود را رها و در حواشى شهرهاى بزرگ از طريق انجام کارهاى سخت و طاقت‌فرسا امرارمعاش نمايند.
با از بين رفتن بخش عظيمى از صناى دامدارى سنتى و اسکان عشاير دامدار در روستاها و حواشى شهرها سه نژاد دام از 5 نژاد معروف کشور که در سيستان و بلوچستان وجود دارد در حال انقراض است و گاوهاى افغاني، هندي، بنگلادشى و چينى جايگزين دو نژاد مشهور کشور يعنى گاو سيستانى و دشتيارى گرديده و گوسفند بلوچى که 25 درصد از گوسفندان کشور از اين نژاد معروف هستند در حال انقراض بوده و بز پاکستانى جايگزين اين نژاد شده است.
هم اينک تعداد اندکى از هزاران خانوار عشاير ساکن و کوچرو سطح استان سيستان و بلوچستان به کار دامدارى اشتغال دارند که گفته مى‌شود عشاير در حال فعاليت در بدترين شرايط معيشتى به سر مى‌برند و اين در حالى است که هر سال از تعداد دام آنها نيز کاسته مى‌شود زيرا براى زنده ماندن اندک دام موجود بايد هر سال تعدادى از دام‌هاى موجود را به قيمت ارزان به دلالان و واسطه‌ها بفروشند و هزينه ديگر دام‌ها نمايند.
متاسفانه دولت کار اصلى کمک به دامدارها را رها کرده و هر سال بابت چرخش امور ادارى سازمان عشاير که جنبه تشريفاتى در سيستان و بلوچستان دارد کلى هزينه مى‌نمايد که اگر بخشى از اعتبارات سازمان‌هاى به اصطلاح خدمات‌رسانى به عشاير را براى تامين علوفه دام آنها هزينه مى‌نمودند در آينده شاهد انقراض نسل دام در اين منطقه با سابقه دامدارى نبوديم. دولت حتى در 6 سال گذشته شوراى اسلامى عشاير را تشکيل نداد تا نمايندگان آنها بتوانند از اين مردم دفاع کنند که به نظر مى‌رسد همين موضوع علت اصلى فراموشى عشاير فقير سيستان و بلوچستان از سوى دولت بود.
يکى از عشاير منطقه سيستان و بلوچستان که به علت خشک شدن درياچه هامون حتى آب شرب دامهايشان را بايد به قيمت بالايى خريدارى نمايند به خبرنگار ما گفت: دولت براى اينکه مورد اعتراض فقيرترين مردم کشور يعنى عشاير از همه جا مانده و رانده سيستان و بلوچستان قرار نگيرد چند دستگاه تانکر را براى آبرسانى به دامداران اختصاص داده که چون اعتبار کافى براى سرويس‌دهى به موقع عشاير وجود ندارد و مدت زمان و مقدار تحويل آب مورد استفاده دام و دامدار در ماه اندک است.
حسينعلى دهمرده افزود: در گذشته که درياچه هامون انباشته از چندين ميليارد مترمکعب آب و در اطراف آن هزاران هکتار مرتع و نيزار ايجاد شده بود دامدارى در اين منطقه از رونق خاصى برخوردار و دولت نيازمند توليدات ما بود، در حالى که امروز فقيرترين مردم دامداران هستند و دولت نيز توجه چندانى به حل مشکلات و معضلات ما ندارد. وى افزود: در حالى که ظاهرا اداره کل عشايرى جهت خدمات‌رسانى به دامداران ايجاد شده ولى متاسفانه عشاير دامدار تا به حال از اين سازمان کارى که بتواند حداقل بخش کمى از مشکلات آنها را حل نمايد نديده‌اند.
دهمرده اظهار داشت: تامين علوفه دام، خريد تضمينى توليدات دامداران، پرداخت وام‌هاى کم بهره و بلندمدت و بيمه دام و محصولات دامى به طور کامل و خدمات‌رسانى به اين قشر فقير از خواسته‌هاى عشاير سيستان و بلوچستان است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home