Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, September 20, 2006

تذکر می دهیم که محصولات بلوچستان به نام خودش به بازار عرضه گردد
در سالهای گذشته بارها و به کرار شاهد آن بوده ایم که محصولات بلوچستان (بخصوص خرمای سراوان ؛ایرانشهر؛نیکشهرودیگرمناطق) در بسته بندیهای تجاری با نامها وعناوین دیگر که خریدار تصورمی کرد از دیگر استانها وارد سیستان وبلوچستان شده اند به بازار عرضه می گردید . این در حالیست که خرمای بلوچستان علاوه بر آنکه می تواند نیاز مردم استان را تامین نماید بلکه ظرفیت صادرات به کشورهای همجوار واستانهای همجوار را نیز دارد . البته از این قبیل موارد متعدد در استان وجود دارد که البته گاها به نام ما وبه کام دیگران بوده است اما بی انصافی ها در حدی گسترش یافته اند که این مورد را هم به نام خود وهم به کام خود نموده اند. و اما فرزندان سرزمین نخلهای مقاوم واستوار؛ امسال در آستانه ماه مبارک رمضان (که عرضه وتقاضای خرما به بالاترین حد خود می رسد) نسبت به تکرار این جعل تجاری واقتصادی تذکر می دهند وخواهان عرضه محصولات استان به نام پر افتخار آن هستند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home