Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, October 08, 2006

سیما سردار زهی

وقتی سخن از هنر نقاشی به میان آید نا خواسته برای مردم چابهار وهنردوستان این شهر نام استاد حسن یاد گار زاده در ذهن آنها نقش می بندد.
هنر مندی که سالهای دوری است هنر نقاشی را از تجربیات خودآموخته است.
اوباتوجه به اینکه بر روی این هنر کار چندانی نشده است تصمیم گرفت دل به دریا بزند
وتمام آنچه را که از راه تجربه کسب کرده به سایر هنر دوستان ونسل هنر انتقال دهد .
مرتب برای شروع آموزش کلاس های نقاشی پیگیری می کندتا سرانجام می تواند اولین قدم رادرحل این مشکل بردارد.
خیلی زود هنری که خود آموخته است را برای نسلی دیگر انتقال می دهد ونتیجه آن تربیت هنر جویانی است که در مدتی کوتاه توانستندبه این هنر زیبا وچشم نوازروی بیاورند.
هنر جویانی که پس از گذشت مدتی خود استاد شدندوتوانستند آثار هنری ، (نقاشی وطراحی)بیا فرینند.ونمایشگاه های نقاشی در سطح شهرستان وخارج از شهرستان بر پا کنند،واین سخن کمی برای رشد هنر در شهر چابهار نیست.
تربیت هنر مندانی چون:اصغر تباور،ادهم آزرپیرا،اسلم محتاج زهی،رضا نوکری،سیما سردارزهی،وبسیاری دیگر که امروز دستی در هنر نقاشی دارند.
این مقدمه بهانه ای است برای معرفی یکی از هنر مندان نقاش شهرستان چابهار که هنر نقاشی را از تجربیات استاد حسن یادگار زاده آموخته است. ...
خانم سیما سردار زهی
سیما سردار زهی هنر مند نقاشی است که قریب چهار سال است نامی آشنا در عرصه هنر نقاشی پیدا کرده است.او اولین هنر مند زنی است که با جان ودل این شاخه هنری را پذیرفت وخستگی ناپذیر با تمام مشکلاتی که داشت روی به این هنر نهاد وتوانست از تجربه استاد یادگار زاده پیشرفت چشمگیری داشته باشد طوری که او توانست در آغاز کار هنری اش موفقیت های فراوانی کسب کند.
اوتوانست در یکی دوسال اخیر واقعا هنر ش را به همه نشان دهد وثابت کند که زنان بلوچ مشتاق به هنر توانایی هنر آفرینی را دارند واو یکی از آنها است.
خانم سردار زهی از آغاز فعالیت هنری اش تا حالا چندین نمایشگاه نقاشی وطراحی برپا کرده است که یکی از دیگری بهتر وپر بار تر بوده است
آلبوم آثار این هرمند را می توانیددر همین وبلاگ درقسمت آثار هنر مندان ببینید.
برای این هنرمند پرتلاش زن بلوچ آرزوی سلامتی وموفقیت داریم وامید است در آینده نزدیک شاهد افزایش هنر مندان زن در جمع سایر هنر مندان چابهار باشیم.


انشاءالله

0 Comments:

Post a Comment

<< Home