Pahra پهره

news about balochistan

Monday, October 09, 2006


نماز جماعت ممنوع

در رسانه های جمعی کشورمون مشاهده می کنیم که برای نماز مردم به شدت تشویق می شوند و حتی ستادی داریم بنام ستاد نماز.
ولی مطلبی را از زبان دو تن از سربازهایی که یکی در مشهد و دیگری در لشکر ۸۸ زرهی زاهدان خدمت می کنند، که برای من غیر قابل باور بود.
جریان از این قرار است که با عنایت به اینکه اهل سنت در ماه مبارک رمضان هر شب ۲۰ رکعت نماز تراویح با جماعت می خوانند، کسانی که در این مکان مشغول انجام وظیفه سربازی هستند، اقدام به برگزاری سنت تراویح نموده اند که با کمال تاسف از این عملشان جلوگیری شده. وقتی عزیزان اعتراض کرده و خواهان کسب اجازه برای برگزاری نماز می شوند، کسی که امامت آنها را در شب اول به عهده داشته و چند نفر دیگر را از سوی حفاظت اطلاعات لشکر احضار نموده و بهشان گفته اند اگر به این کار ادامه دهید شماها را تنبیه و تبعید می کنیم!!
کاش این تنگ نظریها در بین مسوولین امر وجود نداشت و همه از امکانات یکسانی در ادای مراسم مذهبی خود برخوردار بودند.
نوشته شده توسط گمشادزهی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home