Pahra پهره

news about balochistan

Friday, September 22, 2006


‌”‌هامون بازان” جهان کجاييد؟‌
بعد از هيجده سال که از نمايش فيلم “هامون” به کارگردانى داريوش‌ ‌مهرجويى مى‌گذرد، مانى حقيقى کارگردان سينما از عاشقان و حتى کسانى که از اين فيلم‌‌ ‌متنفر هستند خواست تا درساخت فيلم مستندى درباره‌ اين فيلم با او همکارى کنند.‌‌ ‌به گزارش (ايسنا) در يک‌ ‌فراخوان که از سوى مانى حقيقى منتشر شده است آمده است:‌ ‌
اگر جزو‌ ‌عاشقان فيلم “هامون” هستيد، يا اگر از آن متنفريد. در غير اين دو صورت ادامه خواندن‌ ‌اين مطلب نه به کار شما مى‌آيد نه ما. مانى حقيقى در حال ساختن مستندى درباره هامون‌ ‌است و مهم‌ترين موضوع درباره اين فيلم اين است که معلوم شود چرا “هامون” چنين‌ ‌تاثيرى روى مخاطبانش داشته است. قرار است به کشف اين نقطه کليدى برسيم که حرف حساب‌ “‌هامون‌بازان” چيست و چرا فکر مى‌کنند اين ساخته داريوش مهرجويى شاهکار است. در‌ ‌مقابل، مخالفان جدى و پروپاقرص فيلم هم حتما دلايل مختلفى براى تنفرشان دارند.‌‌ ‌خلاصه به قول حميد هامون: “بايد تيکه‌هاى زندگى‌مو کنار هم بذارم تا ببينم از کجا‌ ‌شروع شد؟‌” ‌نوشته يک‌صفحه‌اى‌تان را به شماره 22566404 فکس‌‌ ‌کنيد يا به نشانيgmail.com؛hamoonfilm ‌ ‌بفرستيد.‌ ‌تا پانزده مهر بيش‌تر فرصت نداريد وگرنه ديگران‌ ‌جاى شما را در اين فيلم خواهند گرفت. به فکر دورى و نزديکى نباشيد. هر جاى ايران يا‌ ‌جهان که کسى حرف اساسى و مهمى داشته باشد، دوربين مستند هامون به سراغش خواهد رفت.‌ ‌بالاخره همه ما يک روز بايد تکليف‌مان را با “هامون” روشن کنيم و بفهميم چرا اين‌ ‌فيلم “يه چيزيه پر از درد و رمز و راز و عشق”. جواب اين سوال حتما پيش شماهاست.‌ ‌اين ساخته‌ داريوش مهرجويى در‌‌ ‌سال 69 به نمايش درآمد و توانست از هشتمين جشنواره فيلم فجر‌‌ ‌سيمرغ بهترين کارگرداني، بهترين فيلم ، بهترين‌ ‌بازيگر مرد، بهترين فيلمبردارى و بهترين تدوين را دريافت کرد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home